Consumatori casnici

Schema de sprijin nou aprobată prin OUG nr. 27/2022 introduce noi măsuri pentru clienții finali pentru consumul înregistrat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, cu scopul protejării acestora de efectele măririi prețurilor de vânzare a energiei.

Față de măsurile anterioare, aplicate pentru consumul aferent perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, actuala schemă de sprijin a fost simplificată, fiind prevăzută numai plafonarea prețurilor. Astfel, clienții vor beneficia de plafonarea prețurilor finale facturate atât la energie electrică, cât și la gaze naturale.

De asemenea, prin aplicarea noilor măsuri adoptate, vor beneficia mai mulți clienți de plafonarea prețurilor la energie, conform noii scheme de sprijin.

Ca și până acum, nu este necesar pentru clienții casnici să transmită furnizorilor informații sau documente pentru a beneficia de preț plafonat.

Energie Electrică

Prețul plafonat al energiei electrice pentru clienții casnici se va aplica în funcție de consumul mediu lunar realizat în anul 2021. Astfel, prețul final facturat este:

maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 kWh;
maximum 0,8 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh și 300 kWh inclusiv.
Pentru clienții cu un consum mediu lunar realizat la locul de consum, în anul 2021, care depășește 300 kWh/lună, prețul final facturat nu va fi plafonat și va fi stabilit de fiecare furnizor, conform prevederilor de la art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022. La solicitarea clienților finali, furnizorii pot încheia contracte de furnizare și în alte condiții decât cele prevăzute la art 5 din OUG 27/2022.

În prețul final facturat clienților finali este inclusă și componentade furnizare a energiei electrice, care potrivit OUG 27/2022 este stabilită la valoarea de 0,073 lei/kWh.

Gaze naturale

Prețul plafonat al gazelor naturale pentru clienții casnici este de maximum 0,31 lei/kWh (cu TVA inclus). Acest lucru înseamnă că furnizorul tău nu va putea depăși această valoare atunci când îți va emite facturile de gaze naturale. Prețul plafonat se va aplica pentru toți clienții finali, indiferent de consum, până la data de 31 martie 2023.

Pentru gazele naturale, componenta de furnizare inclusă în prețul final facturat este stabilită la valoarea de 0,012 lei/kWh.

Alte informații de interes

Clienții care au deja în contractul de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale un preț sub valoarea celui plafonat și care se încadrează în condițiile de aplicare prevăzute în OUG nr. 27/2022 vor beneficia în continuare de prețul actual, până la finalul perioadei de valabilitate a ofertei.
În cazul ofertelor de preț cu abonament, costul abonamentului va fi inclus în plafon. Vor fi facturate separat alte servicii incluse precum achiziția de centrale termice, aparate de aer condiționat sau Servicii tehnice.
În cazul clienților de energie electrică care:
-nu se încadrează în tranșele de consum întrucât au avut un consum mediu lunar, în 2021, de peste 300 kWh, dar se încadrează în aceste tranșe cu consumul din anul 2022,

-s-au racordat la sistemul de distribuție începând cu 1 ianuarie 2022,

furnizorii vor emite în luna februarie 2023 o factură de regularizare a consumului facturat anterior, corespunzător perioadei de aplicare a prezentei ordonanțe. Prețul final utilizat pentru calculul acestei facturi de regularizare va fi stabilit în funcție de încadrarea în noua tranșă de consum a locului de consum.

În continuare este foarte importantă transmiterea indexului autocitit în intervalul de timp alocat de către furnizor. În acest fel, fiecare client se asigură că plătește consumul efectiv realizat, nu cel estimat.

Consumatori noncasnici

Ȋn comparaţie cu schema de sprijin anterioară, clienţii noncasnici beneficiază doar de plafonarea preţurilor la energie electrică și gaze naturale pentru consumul aferent perioadei 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023. Numărul clienţilor noncasnici care vor beneficia de plafonarea preţurilor la energie electrică și gaze naturale este mai mare conform noii scheme de sprijin.

Pentru a beneficia de măsurile aplicabile privind plafonarea preţurilor, nu este necesară transmiterea către furnizori a unor informaţii sau documente.

Energie electrică

Pentru consumul aferent perioadei 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, preţul plafonat la energie electrică pentru clienţii noncasnici este de maximum 1 leu/kWh (cu TVA inclus), indiferent de cât consumă, cu excepţia următoarelor categorii:

clienţii noncasnici care au beneficiat de prevederile OUG nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea OUG nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, cu modificările și completările ulterioare;
producătorii de energie electrică
Prosumatorii nu sunt consideraţi producători de energie electrică în sensul art. 1 din OUG 27/2022.

Gaze naturale

Pentru consumul aferent perioadei 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, preţul plafonat la gaze naturale pentru mai multe categorii de clienţii noncasnici este de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus). Categoriile care beneficiază de plafon sunt:

clienţii noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 este de cel mult 50.000 MWh;
producătorii de energie termică destinată consumului clienţilor noncasnici.
Clienții noncasnici cu un consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 mai mare de 50.000 MWh beneficiază de un preţ final facturat stabilit de către fiecare furnizor în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr.27/2022. La solicitarea clienților finali, furnizorii pot încheia contracte de furnizare și în alte condiții decât cele prevăzute la art 5 din OUG 27/2022.

Important de știut

Costul de Furnizare este stabilit la 0,073 lei/kWh pentru energie electrică și la 0,012 lei/kWh pentru gaze naturale.
Clienții care au deja în contractul de furnizare un preț sub valoarea celui plafonat și care se încadrează în condițiile de aplicare prevăzute în OUG nr. 27/2022 vor beneficia în continuare de prețul din contractul actual, până la finalul perioadei de valabilitate a ofertei.
Plafonarea prețului final facturat la gaze naturale și energie electrică se aplică și clienților care s-au racordat la sistemul de distribuție după data de 1 ianuarie 2022.