Dialog social

Tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon, digitalizarea și automatizarea reprezintă o provocare majoră pentru întreaga societate, cu impact profund asupra locurilor de muncă, calității vieții și modului în care trebuie asigurată dezvoltarea locală în concordanță cu obiectivele climatice, iar România trebuie să-și dezvolte capacitatea de a transforma aceste provocări în oportunități. Un pas important este crearea de mecanisme eficiente de dialog social și participarea activă a comunităților la formularea și implementarea strategiilor de dezvoltare. ACUE este partener activ de dialog al autorităților și comunității pentru identificarea și implementarea mecanismelor de transformare a pieței și aliniere la noile tendințe din sectorul energiei.

Ce este dialogul social și de ce este important

Dialogul social este un proces permanent de consultare, negociere sau schimb de informații între autorități, patronate și sindicate pe probleme de interes comun legate de politica economică și socială. Și societatea civilă este parte a acestui proces, prin intermediul organizațiilor non-guvernamentale, care au un cuvânt de spus în modul de elaborare a politicilor publice.

În România, partenerii sociali și modalitatea de reprezentare sunt reglementate prin Legea Dialogului Social Nr. 367/2022 .

Dialogul social este crucial pentru progresul economiei și societății.

Ce înseamnă reprezentativitatea federațiilor patronale?

La nivel de sector de activitate dacă dovedesc că:

  1. au statut legal de federație patronală;
  2. au independență organizatorică și patrimonială;
  3. au ca membri patroni ale căror unități cuprind cel puțin 10% din efectivul angajaților sectorului de activitate, cu excepția angajaților din sectorul bugetar.

Priorități politici publice ACUE

Cine sunt partenerii sociali

Legea Dialogului Social definește partenerii sociali ca fiind sindicate sau organizații sindicale, angajatori ori organizații patronale, precum și reprezentanții autorităților administrației publice, care interacționează în procesul de dialog social.

Asociații vs federații patronale

În sectorul energetic activează și asociații profesionale, care au interese comune cu patronatele precum îmbunătățirea legislației și dezvoltarea durabilă a sectorului. La fel ca patronatele, acestea sunt tot ONG cu personalitate juridică, cu scop nepatrimonial, apolitice. Spre deosebire de patronatele reprezentative, asociațiile nu pot negocia cu sindicatele aspecte ce țin de relațiile de muncă, dar pot participa la dialogul cu autoritățile și societatea civilă.

membrii ACUE

Condiții de reprezentativitate

Reprezentativitatea este un atribut al organizațiilor patronale sau sindicale dobândit potrivit prevederilor Legii Dialogului Social, care conferă statutul de partener social abilitat să își reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituționalizat.

Participarea organizațiilor patronale sau sindicale la dialogul social instituționalizat este condiționată de obținerea reprezentativității la nivel național, fapt ce conferă organizației în cauză statutul de partener social abilitat să își reprezinte membrii.

ACUE este federație patronală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate energie, petrol, gaze și minerit energetic, abilitată în baza Legii Dialogului Social să își reprezinte membrii în relația cu autoritățile și partenerii sociali.

Conform legii, îndeplinirea condițiilor necesare pentru obținerea reprezentativității este constatată prin hotărâre judecătorească, la cererea organizației patronale sau sindicale în cauză, după depunerea dosarului de reprezentativitate.

Federația ACUE este membră a Concordia și susține eforturile confederației de consolidare a dialogului social
Vezi pagina Dialog Social

Guvernarea relațiilor de muncă și a condițiilor de muncă

Legislația europeană a muncii acoperă două domenii principale:

condițiile de muncă - timpul de lucru, munca cu fracțiune de normă, contractele cu durată determinată, detașarea lucrătorilor;

informarea și consultarea lucrătorilor cu privire la concedierile colective, la transferurile de întreprinderi etc.

ACUE POCA

În ceea ce privește guvernarea relațiilor de muncă și a condițiilor de muncă ACUE își propune, printre altele:

să asiste membrii în activitățile menite să asigure aplicarea corectă a legislatiei și să monitorizeze reformele legislației muncii;

să consolideze capacitatea patronatelor de a anticipa eventualele probleme legate de aplicarea legislatiei nationale / directivelor UE;

să încurajeze dezbaterile publice pe teme de interes legate de dreptul muncii.

Criza energetică – soluții și măsuri

Criza energetică este o realitate cu care se confruntă România și Europa deopotrivă, începând din vara anului 2021, accentuată de războiul din Ucraina. Pentru atenuarea problemelor legate de creșterea fără precedent a prețurilor energiei și de diminuarea drastică a gazului disponibil, au fost identificate soluții comune la nivelul Uniunii Europene. Acestea au ca obiectiv asigurarea accesului și accesibilității energiei pentru companii și consumatorii casnici. Măsurile propuse vizează îmbunătățirea mecanismelor de protecție față de evoluția prețurilor, ajustarea modelelor de piață, definirea unor noi parteneriate, pe termen lung, pentru diminuarea dependenței de un singur furnizori și asigurarea energiei din noi surse. Fiecare țară trebuie să adapteze aceste soluții la situațiile naționale.

Ca partener pentru dezvoltarea sectorului energetic și a economiei românești, ACUE este în permanență deschisă unui dialog cu autoritățile pentru a identifica cât mai rapid opțiuni care pot fi implementate în România, pârghii prin care pot fi adaptate și îmbunătățite mecanismele de piață și modalități de formare a prețurilor. Credem că soluții sustenabile nu pot fi găsite decât împreună cu industria, într-un dialog real și aplicat.

ACUE Energie eletrica

Principii susținute de ACUE în dialogul cu autoritățile

Sprijinul pentru consumatorii casnici să fie acordat direct și în funcție de venit și nu de consumul de energie

Pentru consumatorii vulnerabili, sprijinul să fie însoțit de suport financiar pentru eficiența energetică a locuinței

Reevaluare a încadrării gospodăriilor ca vulnerabile în actualul context al pieței de energie pentru includerea unui număr mai mare de beneficiari ai sprijinului

Acordarea de ajutoare de stat permise sectoarelor economice cu un consum mare de energie, care sunt considerate strategice

Încurajarea noilor investiții în producția de energie curată

Stimularea investițiilor în eficiența energetică în industrie, IMM-uri și instituții publice și sociale

Simplificarea birocrației determinate de aplicarea schemelor de sprijin, plata la timp a sumelor datorate furnizorilor de energie

Orice mecanism de sprijin avut în vedere nu trebuie să afecteze viabilitatea financiară a operatorilor din sectorul energetic și trebuie să respecte măsurile adoptate la nivelul UE

Eficiența energetică

Energia pe care nu o consumăm sau pe care o economisim este resursa cea mai importantă pe care o avem la îndemână, nu numai pentru a optimiza costurile din facturi, ci și pentru a proteja mediul înconjurător.
ACUE și membrii săi desfășoară campanii periodice de informare și educare a consumatorilor.

Economia la energie înseamnă controlul consumului, fără diminuarea confortului, iar consumatorii trebuie să știe că pot face acest lucru prin gesturi simple, de la utilizarea de corpuri de iluminat și electrocasnice cu un consum redus de energie, până la proiecte mai ample și mai costisitoare, precum izolarea termică a locuinței sau montarea de panouri fotovoltaice. Cel mai mare potențial de economisire îl regăsim în clădiri, a căror izolare corespunzătoare poate aduce consumatorilor economii de până la 40-50% din consum, în funcție de tipul imobilului în care locuiesc sau își desfășoară activitatea.

Considerăm că este nevoie de un cadru legislativ adecvat pentru stimularea eficienței energetice în clădiri, de încurajare a serviciilor energetice de tip ESCO și instrumente de finanțare adecvate, astfel încât măsurile de eficientizare a consumului să poată fi aplicate la o scară mai largă decât în prezent, de la asociațiile de proprietari, la orașe și consumatori industriali.

Dialog social pentru un județ verde

Pactul Verde European

Asumarea obiectivelor ambițioase stabilite prin Pactul Verde European (Green Deal) oferă României o șansă unică de a adopta și implementa un proiect ambițios de țară, prin transformarea sectorului nostru energetic care trebuie să devină neutru din punctul de vedere al emisiilor, mai ales că avem la dispoziție fonduri europene de peste 10 miliarde de Euro (PNRR, Fondul de Modernizare, Fondul pentru Tranziție Justă, Programele Operaționale 2021-2027, viitorul Fond Social pentru Climă). Pe lângă aceste fonduri, trebuie și poate fi mobilizat capitalul privat, prin îmbunătățirea legislației în vigoare și asigurarea predictibilității ei. Companiile membre ACUE sunt pregătite să își pună la dispoziție cunoștințele și expertiza pentru ca tranziția către o economie neutră climatic să fie echitabilă pentru toți consumatorii de energie.

România are un mix echilibrat de resurse pe care poate și trebuie să îl fructifice inteligent în contextul Green Deal, fără să neglijeze nicio tehnologie care să o aducă mai aproape de țintele climatice asumate, la un cost sustenabil pentru consumatori.

ACUE consideră că promovarea producției de energie din surse curate este crucială în contextul țintelor naționale asumate, inclusiv prin dezvoltarea unui cadru legislativ care să favorizeze tehnologiile curate, hidrogenul și soluțiile de stocare.

Sistem de reglementare flexibil și inovator

Crearea unui sistem de reglementare flexibil și inovator este necesară pentru a fructifica oportunitățile Pactului Verde European. Distribuția de energie electrică și cea de gaze naturale se află în inima tranziției energetice și vor suferi o transformare profundă ca să poată acomoda sursele de energie curate, investițiile necesare fiind de ordinul miliardelor de Euro.

misiunea ACUE

Operatorii trebuie să gestioneze mai bine rețeaua, furnizorii cu amănuntul să își diversifice ofertele și serviciile și consumatorii să utilizeze eficient rețeaua, adaptându-și consumul. O astfel de flexibilitate este esențială pentru a sprijini integrarea resurselor eoliene și solare variabile în sistemul energetic, pentru a stimula investițiile în generarea distribuită și pentru a transforma consumatorii în participanți activi în tranziția energetică.

Un design tarifar al rețelei care este ajustat la tranziția energetică oferă o modalitate mai curată și mai rapidă de a gestiona rețeaua, prin optimizarea tiparelor de utilizare și a nevoilor de investiții.

Asigurarea utilizării eficiente a infrastructurii constituie o prioritate cheie pentru promovarea bunăstării generale. În România și în toate țările europene, Autoritatea Națională de Reglementare ar putea juca un rol esențial, îmbunătățind, acolo unde este necesar, cadrul de reglementare pentru a stimula investițiile inteligente către utilizarea optimă eficientă a rețelelor, scăzând astfel costurile globale ale tranziției viitoare.