despre acue
misiunea ACUE

Misiunea ACUE

Misiunea ACUE este să contribuie la dezvoltarea industriei energetice și la competitivitatea economiei românești prin promovarea mecanismelor care să sprijine buna funcționare a piețelor de energie electrică și de gaze naturale, guvernarea relațiilor de muncă și a condițiilor de muncă și consolidarea dialogului social. Federația ACUE oferă sprijin structurat membrilor săi în materie de politici, legislație și reglementări, prin dialog constructiv și transparent cu autoritățile, partenerii sociali și principalii actori din sectorul energetic. ACUE sprijină tranziția justă către o economie cu emisii reduse de carbon, în care consumatorii de energie trebuie să fie sprijiniți să joace un rol activ în piață. Federația susține mixul energetic echilibrat în trecerea de la o producție convențională de energie la cea bazată pe surse curate.

Federația ACUE susține

Obiectivele Uniunii Europene în materie de climă

Tranziția justă către o economie cu emisii reduse de carbon

Mixul energetic echilibrat în trecerea la o producție bazată pe surse curate

Viziunea ACUE

Membrii ACUE joacă un rol central în susținerea sistemului energetic românesc și în proiectarea viitoare a acestuia, care să asigure o tranziție sustenabilă către o economie neutră din punct de vedere climatic. Considerăm că tranziția energetică are impact major nu doar asupra industriei, ci și asupra societății românești în ansamblul ei. Consumatorii de energie trebuie sprijiniți să acumuleze cunoștințele necesare ca să poată juca un rol activ într-o piață de energie viitoare cu o arhitectură complet diferită de cea actuală. Și pentru asta vom contribui cu propria noastră expertiză. Pledăm pentru o piață națională și europeană robustă a energiei, prin sprijinirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2) și dezvoltarea energiei regenerabile.

Sprijinirea eficienței energetice

Dezvoltarea energiei regenerabile

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2)

Încurajarea competitivității

Obiectivele ACUE

Obiectivele ACUE

despre acue

Aderare

Poate dobândi calitatea de membru orice organizaţie patronală, legal înfiinţată, cu respectarea criteriilor specifice pentru definirea sectoarelor de activitate reprezentate, pe baza unei cereri scrise adresate Preşedintelui Consiliului Director.

Adresa de contact: office@acue.ro

Afilieri ACUE