Schema de sprijin pentru consumatorii de energie a fost modificată începând cu 1 februarie 2022, fiind extinse beneficiile pentru clienți.

Astfel, pentru consumul aferent perioadei 1 februarie -31 martie 2022, consumatorii casnici beneficiază de

Compensare

  • în valoare de până la cel mult 0,291 lei/kWh pentru energie electrică
  • respectiv cel mult 40% din prețul gazelor naturale.

După aplicarea compensației, prețul final achitat de un client casnic nu poate scădea sub prețul de referință de 0,68 lei/kWh pentru energie electrică (cu TVA și toate tarifele reglementate incluse) și sub prețul de 125 lei/MWh pentru gaze naturale (fără TVA și tarife reglementate incluse);

Plafonare

Prețul final facturat pentru energia electrică este plafonat la valoarea de 0,8 lei/kWh TVA inclus (din care componenta de preț a energiei electrice va fi plafonată la cel mult 0,336 lei/kWh)

Pentru gazele naturale, plafonul de preț este de 0,31 lei/kWh cu TVA inclus (din care componenta de preț a gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,200 lei/ kWh).

Beneficiați de plafonare dacă prețul din contract cu furnizorul dvs de energie este mai mare decât plafoanele sus-menționate.

Limitele maxime de consum majorate

Au fost majorate limitele maxime de consum astfel:

  • la gaze naturale plafonul crește de la 1000 m3 până la 1200 m3 plus marja de 10%, alocat în tranșe lunare
  • la energie electrică plafonul crește de la 1500 kWh la 1900 KWh plus marja 10%, alocat în tranșe lunare

Astfel, ca să beneficiezi de compensare, consumul lunar nu trebuie să depășească 514,97 kWh de energie electrică în luna februarie și 570,09 kWh în luna martie (cantitățile includ abaterea de +10% permisă).

Pentru gazele naturale, consumul lunar nu trebuie să depășească 351,17 mc în luna februarie și 325,71 mc în luna martie.

Pentru clienții non-casnici, prețurile vor fi plafonate pentru consumul aferent perioadei 1 februarie-31 martie 2022:

  • preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh (include componenta de preţ, acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de furnizare şi TVA). Din valoarea de 1 leu/kWh, componenta de preț a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/ kWh.
  • preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh (include componenta de preţ, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA). Din valoarea de 0,37 lei/kWh, componenta de preț a gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.