Numărul total de clienţi casnici de gaze naturale din România se situează la aproximativ 4.000.000, iar pentru a ajunge în casele acestora, gazul natural urmează un traseu amplu. Este extras și procesat de către producători care, în plus, îl și comprimă pentru a avea parametri optimi pentru rețelele de transport și pentru consum. De la producător, gazul este transportat către rețelele de distribuție prin intermediul transportatorului care asigură mentenanța rețelelor și parametrii care permit circulația gazului. Distribuitorul preia gazul odorizat special pentru consumul clienților, prin rețelele de distribuție. Tot ei au rolul de a întreține și moderniza rețelele, de a instala conducte, de a citi contoarele de gaz și de a interveni în caz de avarii, precum și de a racorda noi consumatori. Furnizorul este cel care achiziționează din piața angro gazul necesar consumatorilor. Acesta se asigură că înmagazinează în depozite volumele necesare pentru vârfurile de consum, încheie cu clienții contractele de furnizare și stabilește totodată contracte cu toți cei implicați pe circuitul gazului, achitând serviciile acestora.

Cum citim factura la gaze naturale?

În cazul gazelor naturale, preţul final facturat clienților casnici este plafonat la 0,31 kWh/lună în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2025, indiferent de consum. Factura reflectă drumul complicat al gazului de la producător la consumator. Din prețul total al facturii la gaze, partea de producție este de circa 60%, la care se adaugă costurile de transport și distribuție. Furnizorul oprește doar 0,012 lei/kWh (valoarea costului de furnizare stabilit prin legislația în vigoare), bani din care își acoperă costuri precum cele cu personalul, centrele de relații cu clienții, facturarea și transmiterea facturilor, cu sistemele informatice.

Măsurarea consumului de gaze

Una dintre cele mai frecvente probleme este de a înțelege cantitatea de gaze naturale facturată, în condițiile în care consumul de gaze naturale este măsurat în metri cubi, iar plata se face în kWh. La calculul totalului de plată contează foarte mult și puterea calorică superioară (kWh/mc) a gazelor naturale furnizate. Pentru a realiza conversia consumului tău din mc în kWh se aplică o formulă matematică pe care o regăsești în factura ta: Energie gaze naturale [kWh] este Volum gaze naturale consumat [mc] x Puterea calorică superioară (Pcs) [kWh/mc]. Pe factură se regăsesc cantitatea facturată în mc, dar și echivalentul acesteia în kWh.
Puterea calorică superioară a gazelor naturale indică energia totală degajată prin arderea completă, în aer, a unei cantități specificate de gaze naturale. Este importantă în calculul unităților de energie, pentru că poți arde mai mult sau mai puțin gaz, în funcție de această putere calorică.

Monitorizarea consumului de gaz

Operatorii de distribuție citesc contoarele de gaze naturale odată la trei luni. În paralel, pentru un bun control al facturii pe termen lung, cea mai bună soluție pentru consumatori este citirea lunară a contorului și transmiterea indexului pe canalele indicate de furnizori pe factură. În acest fel, factura va conține mereu cantitatea de gaze efectiv consumată. Indexului autocitit se poate transmite online sau telefonic, iar perioada în care se poate transmite indexul este stabilită de furnizor și este specificată pe factura de gaze naturale, la secțiunea „Informații necesare pentru transmiterea autocitirii”. Un ghid complet despre index, despre proceduri și reglementări legate de citirea contorului și modul în care este facturat consumul se găsesc pe website-ul dedicat www.autocitiri.ro.