• Prețurile la energie electrică și gaze naturale au crescut între 2008 și 2014 mai puțin decât nivelul general al prețurilor și continuă să fie printre cele mai scăzute din Europa.
  • Investiții importante în sectorul energetic au condus la o creștere semnificativă a calității serviciilor; cu toate aceste, este necesar să se realizeze și alte investiții menite să contribuie la reducerea pierderilor din rețele, care rămân încă mari în comparație cu alte țări din UE.
  • Pentru a atrage noi investiții în sectorul energetic, România trebuie să pună în aplicare politici adecvate, menite să reconcilieze accesibilitatea prețurilor la energie cu securitatea pe termen scurt și lung a aprovizionării cu energie.

Prețurile la gaze și energia electrică pentru consumatorii casnici sunt în continuare semnificativ mai mici în România comparativ cu ţările din Europa Centrală și de Est (ECE) și cu media din Europa de Vest şi uşor mai mici decât media europeană în ceea ce îi priveşte pe consumatorii industriali, arată studiul pus la dispoziția ACUE de către Boston Consulting Group. În perioada 2008 – 2014, prețurile la energie electrică și cele la gaze naturale pentru consumatorii casnici au crescut cu o rată medie anuală sub nivelul inflației. Pentru clienții non-casnici, creșterea prețului energiei electrice a rămas sub nivelul inflației, în timp ce, pentru gaze naturale, creșterea procentuală a depășit acest nivel ca urmare a calendarului de aliniere a preţurilor gazelor din producţia internă cu cele europene.

Deși consumatorul casnic din România are unul dintre cele mai mici venituri nete din Europa, prețurile energiei electrice și gazelor naturale rămân relativ reduse, chiar dacă le raportăm la puterea de cumpărare. Cu toate acestea, ponderea costurilor totale cu energia în cheltuielile uzuale ale consumatorilor cu venituri mici rămâne relativ ridicată, ceea ce face ca suportabilitatea prețului energiei să devină o problemă pentru acești clienți. De aceea, consumatorii vulnerabili trebuie să fie protejaţi prin mecanisme corespunzătoare.

Activităţile de transport, distribuţie şi furnizare de energie electrică și gaze naturale presupun, pe de o parte, angrenarea unor infuzii mari de capital și, pe de altă parte, o gestionare de active (reţele electrice și de gaze), care aduc în mod eficient energia la consumatorul final. Din 2008 până în 2014, tarifele de transport la electricitate și tarifele de distribuție, atât pentru energie electrică cât și pentru gazele naturale, au rămas mult sub media europeană și sunt, în general, similare celor din celelalte țări ECE. În același timp, densitatea rețelelor de energie electrică și gaze naturale din România este printre cele mai scăzute din Europa, ambele sectoare confruntându-se cu o reducere importantă a consumului de energie, ceea ce se traduce în costuri mai ridicate pentru întreținerea rețelelor de energie electrică și de gaze. O altă problemă cu care se confruntă România este existenţa unor rețele de electricitate şi gaze naturale care trebuie întreținute chiar şi în zone unde operarea acestora este nerentabilă din punct de vedere economic din cauza densităţii reduse a consumatorilor, ceea ce implică costuri mai mari de întreținere.

În ciuda scăderii veniturilor reglementate între 2008 și 2014, au fost realizate investiții semnificative în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice, în valoare de 9,7 miliarde de lei. Alte 1,9 miliarde de lei au fost investite, în perioada 2008-2013, în rețelele de distribuție a gazelor naturale în scopul întreținerii, extinderii și îmbunătățirii calităţii acestora. De la privatizare până în prezent, companiile de gaze naturale și electricitate, membre ale Federației ACUE, au investit în România circa 8,7 miliarde de euro și au planuri de investiții pentru 2015 de aproximativ 600 de milioane de euro, ceea ce dovedește angajamentul lor față de sectorul energetic românesc. Investiții semnificative suplimentare sunt însă necesare în viitor pentru a îmbunătăţi calitatea rețelei şi a o aduce la nivele similare cu cea existentă la nivel european.

Realizarea acestor investiții reprezintă cea mai importantă provocare la care vor trebui să răspundă în viitor autoritățile statului și companiile din sectorul energetic fiind imperios necesară o armonizare între problema suportabilității, pe termen scurt, a prețurilor la energie și problema importantă a siguranței aprovizionării cu energie și a securității energetice a țării, pe termen scurt și lung.

Companiile energetice membre ale Federației ACUE își exprimă disponibilitatea de a găsi soluții adecvate, împreună cu autoritățile, în scopul asigurării securității energetice a ţării și a competitivității economiei româneşti în context european.

Despre BCG

Boston Consulting Group (BCG) este o firmă de consultanță cunoscută la nivel internațional și lider mondial în oferirea de consultanță pentru strategia de afaceri. Lucrează în parteneriat cu clienții din sectoarele privat, public șinon-profit din toate regiunile pentru a identifica împreună oportunitățile, pentru a răspunde provocărilor și pentru a transforma companiile. Abordarea personalizată combină analiza profundă a dinamicii întreprinderilor și a piețelor cu o colaborare strânsă la toate nivelurile cu clientul. Acest lucru asigură clienților un avantaj competitiv durabil o organizare mai eficientă și garanția unor rezultate bune pe termen lung. Fondata in 1963, BCG este o companie privata cu 82 de sedii în 46 de țări.