• Măsura este discreționară și neconstituțională
  • Revenirea pieței locale la condiții cât mai bune și competitive pentru clienți, întârziată
  • Nu există niciun fundament juridic sau economic care să justifice un plafon a cărui consecință poate fi reducerea tranzacțiilor cu energie electrică pe termen mediu, lung

Federația ACUE este profund îngrijorată de decizia menținerii plafonului pentru costul furnizorilor cu achiziția energiei electrice. Încă de la instituirea acestui plafon, ACUE a avertizat că decizia nu respectă prevederile Constituției și regulamentele europene transpuse în legislația națională.

Mai mult, stabilirea unei valori de achiziție într-un mod netransparent va avea ca efect imediat reducerea tranzacțiilor cu energie electrică pe termen mediu. Măsura vulnerabilizează inutil piața și siguranța în alimentare și va întârzia revenirea pieței locale la condiții cât mai bune și competitive pentru clienți.

ACUE a propus decidenților eliminarea plafonului de decontare și realizarea de către ANRE a unei formule transparente de calcul a prețului de referință, pe baza contractelor existente, a cantităților alocate și a prețului mediu de pe piața spot, ca soluție viabilă care exprimă realitatea pieței, este predictibilă și transparentă pentru furnizori și pentru clienți.

Această decizie este total nepotrivită pentru consumatori. Stabilirea unui preț mediu de achiziție fără a avea la bază o formulă transparentă de calcul, care să asigure un mod corect de evaluare a costurilor reale și, implicit, a evoluției pieței de energie, va avea ca impact imediat reducerea tranzacțiilor de energie pe termen mediu, lung. Furnizorii sunt în situația de a-și limita tranzacțiile, existând riscul ca în viitor Guvernul/Parlamentul să revină cu un preț stabilit în mod netransparent și nesustenabil, iar achizițiile efectuate să fie implicit, pierderi. În acest context, de facto măsura vulnerabilizează clienții afectând în mod negativ aprovizionarea cu energie sigură și la prețuri cât mai bune. Cea mai bună soluție este o formulă transparentă de calcul, care să reflecte în mod corect evoluțiile pieței.” punctează Daniela Dărăban, Directorul Executiv al ACUE, federație care reprezintă mari furnizori de energie cu un portofoliu de aproximativ 9 milioane de clienți.

Decizia Parlamentului descurajează realizarea de contracte pe termen lung – alocările stabilite prin mecanismul MACE, prin care furnizorii pot achiziționa energie electrică la prețul de 450 lei/kWh, nu acoperă tot necesarul pentru consumatori. Furnizorii trebuie să cumpere din piață restul de energie ca să acopere cererea clienților. Având în vedere posibilitatea ca prețul să varieze peste noul plafon stabilit la decontare, înseamnă că furnizorii trebuie să își asume, din nou, pierderi.

Membrii ACUE consideră că stabilirea unui preț fix de achiziție, care nu are la bază o formulă transparenta și dinamică în funcție de evoluția pieței, reprezintă un risc suplimentar pentru sectorul de furnizare, în continuare destabilizat de datoria de peste 3 mld de lei de recuperat de la stat, doar in baza datelor centralizate pana acum si comunicate de ANRE catre cele doua ministere responsabile.

 

Despre ACUE

ACUE este Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie care și-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea industriei energetice și la competitivitatea economiei românești, prin promovarea beneficiilor pieței libere, a practicilor concurențiale corecte și a mecanismelor care contribuie la buna funcționare a piețelor de energie electrică și de gaze naturale. ACUE are 23 de membri, printre care se numără grupuri importante din domeniul energiei electrice și gazelor naturale, cu un număr total de 22.500 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de Euro.