Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) își exprimă profunda îngrijorare privind recentele declarații politice care stigmatizează companiile energetice și zvonurile asociate referitoare la introducerea unui impozit pe cifra de afaceri.

Dacă aceste informații “pe surse” s-ar materializa, consecințele ar fi devastatoare, nu numai pentru sectorul energetic, ci și pentru întreaga economie românească și pentru români. De asemenea, este de așteptat să apară numeroase falimente și nici o companie să nu fie în măsură să își asume rolul de furnizor de ultimă instanță.

Intrucât furnizarea de energie este o activitate bazată pe marje mici de profitabilitate, introducerea unui impozit pe cifra de afaceri ar avea următoarele consecințe:

– Furnizorii și traderii de energie ar fi expuși riscului de a rămâne fără lichidități, ceea ce i-ar obliga să își întrerupă activitatea de vânzare a energiei electrice, a gazelor naturale și a agentului termic. Această situație va determina, la rândul ei, probleme semnificative de siguranță a aprovizionării cu energie, în special în perioada de iarnă, putând genera un risc pentru securitatea națională.

– Capacitatea investițională a companiilor energetice ar fi grav afectată, iar investitorii ar fi nevoiți să sisteze programele de investiții, deși există un consens larg că sunt absolut necesare investiții de mai multe miliarde de euro pentru continuarea modernizării sistemului energetic și pentru dezvoltarea de noi capacități și a unor noi resurse.

– Dată fiind importanța strategică a sectorului energetic și rolul acestuia pentru Bursa de Valori București, introducerea unui astfel de impozit pe cifra de afaceri ar avea consecințe foarte grave asupra prețului acțiunilor și ar crea pagube colaterale, pe scară largă, companiilor românești listate, pieței de capital, dar și zecilor de mii de români care au investit în acțiunile acestor companii.

– Semnalul transmis comunității de afaceri ar fi dezastruos, percepția despre Româna în străinătate fiind afectată pe termen lung.

ACUE  subliniază că membrii săi respectă legislația românescă şi sunt buni plătitori de taxe și impozite, contribuind împreună, în ultimii ani, cu circa 1 miliard de euro/an la bugetul de stat.

ACUE face apel la responsabilitatea liderilor politici și solicită consultări adecvate, precum și o evaluare detaliată a impactului înainte de luarea oricărei decizii majore care poate afecta sectorul energetic și economia României.