Liberalizarea pieței de energie electrică pentru consumatorii casnici are loc de la 1 ianuarie 2021. Acest lucru înseamnă că prețul de furnizare a energiei electrice nu mai este stabilit de ANRE, ci de către furnizorii de ultimă instanță (FUI), pe criterii concurențiale, în funcție de principiile evoluției cererii și a ofertei pe piața liberă.

Conform reglementărilor ANRE, clienții casnici aflați, la finele anului trecut, în portofoliul FUI la tarif reglementat au următoarele opțiuni:

 • pot să-şi aleagă un furnizor de energie electrică cu care să încheie un contract negociat pentru furnizarea energiei electrice în regim concurențial. În acest sens, foarte util este instrumentul pus la dispoziție de ANRE – „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice”, care poate fi accesat aici https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife
 • pot alege să își mențină relația contractuală cu FUI în al cărui portofoliu se află la preț de serviciu universal sau la un preț negociat
 • pot încheia un contract cu un alt FUI, la prețul din oferta pentru serviciul universal – ANRE a publicat lista de prețuri pentru servicul universal aici lista_preturi_serviciu_universal.pdf.

Cum schimb furnizorul/contractul de energie electrică? Sfaturi utile de la ANRE:

 • Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică este gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic.
 • În derularea procesului de schimbare a furnizorului nu există niciun risc de deconectare.
 • În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice trebuie să luați legătura cu orice furnizor de energie electrică, să alegeți cea mai bună ofertă accesând „Comparatorul de oferte-tip” de pe site-ul ANRE sau să așteptați acasă o informare privind procesul de liberalizare, precum și un Formular de selecție ofertă de la furnizorul actual.
 • Până la data încheierii noului contract, dar nu mai târziu de 30 iunie 2021, clienții casnici vor primi din partea furnizorului actual o reducere comercială care să acopere diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabilă în primul semestru al anului 2021 și prețul din oferta concurențială cu valoarea cea mai mică la data de 20 ianuarie 2021.
 • Formularul de selecție ofertă transmis de furnizorul actual conține oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, o ofertă concurențială alternativă și oferta de serviciu universal, oferte aplicabile în semestrul I 2021, precum și valoarea reducerii comerciale acordate și perioada de aplicare.
 • Pentru încheierea unui contract nou cu actualul furnizor nu mai este necesară deplasarea la sediile centrelor de relații cu publicul ale furnizorului.
 • Prin completarea acestui Formular de selecție ofertă clientul poate alege direct oferta concurențială din cele două propuse, iar transmiterea formularului prin selecția unei oferte constituie acordul de contractare și, implicit, obligația contractuală pentru ambele părți.
 • Furnizorul are obligația ca, după cel puțin 5 zile de la data primirii Formularului de selecție ofertă completat, să transmită clientului final, odată cu prima factură, o copie a contractului de furnizare semnat.
 • Nu există un termen limită pentru a trece în piața concurențială. Toţi clienţii casnici au dreptul oricând să îşi schimbe furnizorul/contractul de energie electrică în termen de 21 de zile calendaristice de la data solicitării.

Prin intermediul unui call-center, experţi din cadrul ANRE vor acorda consiliere tuturor consumatorilor care întâmpină dificultăţi în procesul de încheiere a unui nou contract în piaţa concurenţială.

Numărul de telefon este 0374554265 şi poate fi apelat de luni până vineri între orele 8.00-18.00 și sâmbătă-duminică în intervalul 10.00-15.00.

 

Liberalizarea este benefică pentru că:

 

– Orice consumator își poate alege dintr-o gamă foarte variată de oferte și servicii ce consideră potrivit pentru el;

– Concurența din piața liberă le aduce oportunitatea unui preț avantajos și conduce la îmbunătățirea serviciilor de furnizare în avantajul clienților finali

– Clienții pot selecta dintre ofertele furnizorului acel contract care se potrivește cel mai bine cu nevoile sale.

 

Detalii importante pe care consumatorii trebuie să le știe despre factura lor:

 • Costul energiei electrice pe care o consumă este doar o parte componentă din factură. Prețul energiei electrice furnizate va fi stabilit pe criterii concurențiale.
 • Ca să ajungă în casele oamenilor, energia trece prin rețelele de transport și de distribuție. Astfel că factura include și costurile cu serviciile de transport și de distribuție, pe care furnizorul le va plăti operatorilor de rețea. Tarifele pentru serviciile de rețea sunt reglementate de ANRE și nu sunt costuri care să poată fi negociate cu furnizorul.
 • Alte costuri incluse în factură și care nu sunt stabilite pe piața liberă sunt serviciile de sistem – tarife stabilite de ANRE, contravaloarea certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, TVA și acciză.
 • Contravaloarea certificatelor verzi este colectată de către furnizori de la clienții finali în scopul aplicării unei scheme de sprijin acordate de către Guvernul României producătorilor de energie curată (obținută din surse regenerabile de energie – soare, vânt, apă, biomasă). Valoarea unui certificat verde este ajustată anual de către ANRE. La fel și cota anuală obligatorie de certificate verzi, raportată la consum.
 • Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență este o altă schemă de sprijin stabilită de autorități, care are rolul de a încuraja cogenerarea de înaltă eficiență (producerea simultană de energie electrică și termică cu tehnologii performante, mai puțin poluante și cu randament ridicat). Contravaloarea acestei contribuții ajunge la producătorii care dețin unități de cogenerare de înaltă eficiență. De ajustarea anuală a valorii acesti contribuții se ocupă tot ANRE.
 • TVA-ul și acciza sunt alte două taxe stabilite de autorități.

Astfel, din valoarea totală a facturii pe care o plătește consumatorul, furnizorului îi revine o singură componentă (serviciul de furnizare, al cărui cost nu este reglementat), iar restul banilor ajung la producători, operatorul de transport, operatorul de distribuție și la bugetul de stat (TVA și acciză).

Prețul de furnizare aplicat clienților beneficiari de serviciu universal se stabilește de către fiecare FUI, pe criterii concurențiale, având în vedere ca acesta să fie rezonabil, competitiv, ușor comparabil, transparent și nediscriminatoriu, conform principiilor stabilite prin legislația emisă de ANRE.

Prețul final aplicat clienților beneficiari de serviciu universal include tarifele reglementate pentru serviciul de transport-componenta de extragere a energiei electrice din rețea, serviciul de sistem și serviciul de distribuție.

 

Obligații de informare a clienților:

 

FUI au informat clienții din portofoliile proprii, în lunile octombrie si noiembrie 2020, cu privire la liberalizarea pieței de energie electrică începând cu 1 ianuarie 2021, dată la care tarifele reglementate pentru furnizarea energiei electrice vor fi eliminate.

În perioada decembrie 2020-ianuarie 2021, FUI au fost obligați să transmită clienților din piața reglementată o informare conform modelului prevăzut de autoritate, care va avea atașată o ofertă pentru serviciul universal și cel puțin o ofertă concurențială.

FUI au obligația de a transmite clienților casnici din portofoliul propriu:

– odată cu fiecare factură emisă până la data 30 iunie 2021:

 • informare referitoare la eliminarea tarifelor reglementate, conform modelului stabilit de ANRE;
 • formularul de selecție a ofertei conform modelului stabilit de ANRE, care conține oferta concurențială cu valoarea cea mai mică , o ofertă concurențială alternativă și oferta de serviciu universal, oferte aplicabile în semestrul I 2021, precum și valoarea reducerii comerciale a- cordate și perioada de aplicare.

– în fiecare lună din perioada 1 mai – 30 iunie 2021:

 • ofertă concurențială și oferta de serviciu universal, aplicabile înce-pând cu data de 1 iulie 2021.

– odată cu fiecare factură emisă în semestrul II 2021:

 • informare conform modelului stabilit de ANRE.

ANRE a publicat o serie de recomandări utile consumatorilor pentru a putea fi activi pe piața liberă, pe care le redăm în continuare.

Cum știu care este oferta cea mai bună?

În vederea luării unei decizii privind alegerea furnizorului de energie electrică cu care clientul final doreşte să încheie un nou contract, recomandăm să se analizeze atât oferta de preţ, cât şi condiţiile asociate preţului de furnizare a energiei electrice din oferta furnizorului, care pot fi diferite de la un furnizor la altul (existența unei componente fixe stabilită în lei/zi sau lei/lună, termenul de plată al facturii, modalitatea de plată, frecvenţa emiterii facturii şi modalitatea de transmitere a acesteia, modalitatea de transmitere/ preluare a indexului contorului, comisioane de încetare a contractului etc.). De asemenea, recomandăm să se analizeze cu mare atenţie ofertele disponibile pe piaţă înainte de a lua o decizie finală, atât din punctul de vedere al preţului de furnizare, cât şi al celorlalte condiţii comerciale, clientul având libertatea de a alege oferta care i se potriveşte cel mai bine.

Un aspect important pe care un client ar trebui să îl ia în considerare sunt și serviciile conexe asociate ofertelor care pot aduce beneficii majore, nu doar prețul făcând diferența.

Ce informații ar trebui să solicit unui potențial furnizor, înainte de încheierea unui contract de furnizare?

Recomandăm clienţilor finali să citească atent tot contractul. Condițiile contractuale trebuie să fie echitabile, iar contractul nu trebuie să creeze un dezechilibru între drepturile și obligațiile clienţilor finali și cele ale furnizorilor. O atenţie deosebită trebuie acordată clauzelor referitoare la: preţul energiei electrice, fix sau variabil, inclus în preţul de furnizare; facturarea unei componente fixe stabilită în lei/zi sau lei/lună; perioada pentru care urmează a se aplica preţul menţionat în ofertă; perioada pentru care urmează a se încheia respectivul contract; comisioane de încetare a contractului înainte de ajungerea la termen a acestuia; termenele, modalităţile şi condiţiile privind plata facturilor; modalităţi de transmitere a facturii şi a documentelor anexate acesteia; drepturile şi obligaţiile părţilor; condiţiile privind reînnoirea/prelungirea/rezilierea/ denunţarea unilaterală anticipată a contractului de furnizare; garanţiile solicitate, după caz.

Prețul rămâne același după semnarea contractului sau poate varia?

Acest lucru depinde de tipul preţului prevăzut în contractul de furnizare încheiat. Unele contracte vor permite variaţii ale preţului energiei electrice – o clauză contractuală care permite o ajustare a acestui preţ de către furnizor ar trebui să respecte cerinţele de bună credinţă, de echilibru şi de transparenţă, astfel încât să creeze posibilitatea de a prevedea, pe baza unor criterii clare şi inteligibile, eventualele modificări ale preţului energiei electrice care se reflectă în preţul de furnizare. Alte contracte vor fi încheiate cu un preţ fix al energiei electrice pe o perioadă determinată – preţul specificat trebuie să rămână neschimbat pentru acea perioadă de timp, conform prevederilor contractuale.
Preţul energiei electrice nu este reglementat de ANRE şi poate fi negociat cu furnizorul. Tarifele pentru serviciile de transport, de sistem şi de distribuţie ale energiei electrice necesare pentru alimentarea locului de consum al clientului casnic rămân în continuare reglementate de ANRE şi nu pot fi negociate.

Care este procedura pe care trebuie să o parcurgă furnizorul înainte de a modifica prețul de furnizare?

Furnizorul de energie electrică are obligaţia să notifice clientului casnic, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenţie de modificare/completare a clauzelor contractuale şi orice majorare a preţului practicat, precizând motivele, condiţiile şi amploarea acestei majorări, în mod direct şi în timp util, cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, precum şi să informeze clientul casnic, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa unilateral, în mod gratuit, contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii. Clientul casnic are dreptul să denunţe unilateral contractul cu notificarea furnizorului cu cel puțin 21 de zile înainte de data încetării acestuia, în mod gratuit, în situaţia în care nu acceptă modificările/ completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi majorarea preţului/tarifului, notificate de furnizor.
Recomandăm tuturor clienților finali să solicite furnizorului condiţiile de modificare a preţului înainte de a semna un contract.

Ce se întâmplă dacă nu semnez un nou contract până la data de 31 decembrie 2020?

În situaţia în care clientul casnic nu încheie până la data liberalizării, respectiv până la data de 31 decembrie 2020, un nou contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial cu orice furnizor sau în regim de serviciu universal cu un furnizor de ultimă instanță, furnizarea energiei electrice va fi asigurată de către furnizorul de ultimă instanță actual în mod automat şi după data de 1 ianuarie 2021, fără a fi necesară încheierea unui nou contract. FUI au obligaţia de a transmite în cursul lunilor decembrie 2020 şi ianuarie 2021, clienţilor casnici din portofoliu, atât oferta de serviciu universal, cât şi cel puţin o ofertă concurenţială. Clienţii pot alege până la data de 31 ianuarie 2021, dintre ofertele transmise, oferta cea mai convenabilă.

Chiar și după data de 31 ianuarie 2021, clienții pot opta oricând pentru o ofertă convenabilă existentă pe piață.

Care este perioada maximă de valabilitate pentru care se poate încheia un contract de furnizare?

Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Cum schimb furnizorul de energie electrică?

În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal trebuie să luați legătura cu furnizorul de ultimă instanță cu care doriți să încheiați contractul și să solicitați încheierea acestuia. În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor concurențial, analizați ofertele furnizorilor concurențiali disponibile pe pagina de internet a fiecăruia sau prin consultarea comparatorului de oferte disponibil pe pagina de internet a ANRE la adresahttps://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife. Odată ce ați ales una dintre oferte, contactați furnizorul și solicitați încheierea unui contract conform ofertei alese. Nu uitați că este necesar să denuntați unilateral contractul încheiat cu furnizorul actual. Odată cu încheierea contractului cu noul furnizor, completaţi şi depuneţi notificarea privind schimbarea furnizorului, prin care acesta este împuternicit să transmită notificările necesare operatorului de reţea şi actualului furnizor. Responsabilitatea stabilirii index-ului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine operatorului de distribuţie la care este racordat locul de consum. Acesta convine şi consemnează, împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului din ziua în care furnizorul nou începe să vă furnizeze energia electrică. Vă recomandăm să citiţi şi să notaţi şi dvs. index-ul contorului de energie electrică în ziua respectivă.
Toţi clienţii finali de energie electrică au dreptul să îşi schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării. Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică nu implică modificări de ordin tehnic.

Cât mă costă schimbarea furnizorului?

Trecerea unui client casnic de la un furnizor de ultimă instanță la un alt furnizor nu implică costuri suplimentare. Procesul de schimbare a furnizorului este simplu şi gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de declanşarea sau parcurgerea acestuia.

La schimbarea furnizorului există vreun risc de deconectare?

În ceea ce priveşte contractarea şi condiţiile de furnizare a energiei electrice, clientul casnic are relaţii cu furnizorul, iar la rândul său furnizorul are relaţii conexe cu operatorul de distribuţie referitoare la derularea contractului de furnizare a energiei electrice. În aceste condiţii, opţiunea clientului casnic este de a schimba doar furnizorul, instalaţia de alimentare cu energie electrică la care este racordat locul de consum rămâne aceeaşi şi implicit operatorul acesteia rămâne neschimbat, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alege şi cu care încheie un contract aferent furnizării energiei electrice în regim concurenţial sau de serviciu universal. În consecință la schimbarea furnizorului nu există niciun risc de deconectare.

Mi-am schimbat furnizorul de energie electrică. Mai trebuie să plătesc facturile venite de la fostul meu furnizor?

DA. În termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data încetării contractului de furnizare a energie electrice, vechiul furnizor are obligaţia de a transmite clientului casnic factura cu decontul final. În situaţia în care decontul final conţine un sold pozitiv, clientul casnic are obligaţia să achite contravaloarea facturii până la termenul scadent. În situaţia în care decontul final conţine un sold negativ, furnizorul are obligaţia să returneze clientului casnic suma datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Furnizorii au obligația să achiziționeze energie electrică cu prioritate pentru clienții casnici?

Atragem atenția că furnizorii de energie electrică au obligația conform legii să achiziţioneze energie electrică astfel încât să asigure acoperirea consumului clienţilor săi, cu prioritate pentru clienţii beneficiari ai serviciului universal din portofoliul propriu şi nu au dreptul să utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare în relaţia cu clientul final, nerespectarea acestor obligații fiind sancționată conform legii cu amendă între 5-10% din cifra de afaceri anuală.

Care este procedura de soluționare a plângerilor? Cui mă pot adresa, fără costuri?

Furnizorii de energie electrică au obligaţia de a publica propria procedură internă de soluţionare a plângerilor, elaborată în conformitate cu prevederile Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2015. Dacă nu sunteţi mulţumit de soluţionarea plângerii de către furnizor, vă puteţi adresa ANRE.