Cum aflu dacă beneficiez de compensare și de plafonare?

Pentru energie electrică

Dacă ești client casnic, limita maximă a consumului pentru a putea beneficia de compensare în perioada 1 noiembrie 2021 — 31 martie 2022 este de 1.500 kWh energie electrică. Această cantitate totală este alocată în tranșe lunare (legea prevede un minim și un maxim pentru încadrarea ca beneficiar și permite o abatere de 10% în favoarea ta).

Astfel, pentru energia electrică primești compensarea prevăzută în lege, dacă te încadrezi în următoarele tranșe lunare de consum, pentru care ți-am indicat valoarea care include abaterea permisă:

  • noiembrie 2021 – minim 30 și maxim 327,69 kWh
  • decembrie 2021 – minim 31 și maxim 338.61 kWh
  • ianuarie 2022 – minim 31 și maxim 338,61 kWh
  • februarie 2022 – minim 28 și maxim 305,84 kWh
  • martie 2022 – minim 31 și maxim 338,61 kWh

Dacă te încadrezi în aceste tranșe de consum, atunci trebuie să ști că vei primi compensarea dacă prețul tău final din contract (fără abonament și TVA) este mai mare decât prețul final de referință – de 0,57143 lei/kWh cu toate componentele incluse mai puțin TVA (0,68 lei/kWh cu TVA inclus).

Valoarea maximă a compensării de care poți beneficia este de 0,291 lei/kWh. Această valoare maximă este nepurtătoare de TVA!

Valoarea în lei a compensației pentru un loc de consum se determină ca produs între valoarea unitară a compensației prevăzute și consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensației, dacă acesta este mai mic sau egal cu consumul de referință, și se aplică în factura emisă clienților casnici de către furnizorii de energie electrică pentru consumul din perioada 1 noiembrie 2021 — 31 martie 2022 în condițiile menționate mai sus. De asemenea, prin aplicarea compensației, preţul final facturat nu poate scădea sub preţul de referinţă menționat anterior, de 0,68 lei/kWh cu TVA inclus.

Consumul de referință pentru un loc de consum se determină ca produs între consumul zilnic de referință și numărul de zile din perioada de facturare. Consumul zilnic de referință pentru energia electrică aferent fiecărei luni se determină ca raport între consumul maxim acceptat pentru schema de sprijin pentru perioada 1 noiembrie 2021—31 martie 2022 (1.500 kWh + o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului schemei de compensare) și numărul de zile din perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 (151 de zile).

De asemenea, în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preț al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh. Atenție! Plafonarea se aplică dacă prețul final din contractul tău depășește 1 leu/kWh.

Pentru gaze naturale

Dacă ești client casnic, primești compensarea dacă ai o limită minimă de consum zilnic de gaze naturale de 7kWh, și nu trebuie să depășești următoarele valori maxime:

  • Noiembrie 2021 – 1.649,05 kWh
  • Decembrie 2021 – 2.405,61 kWh
  • Ianuarie 2022 – 2.762,51 kWh
  • Februarie 2022 – 2.512,56 kWh
  • Martie 2022 – 2.330,27 kWh

Consumul zilnic de referință pentru gazele naturale aferent fiecarei luni se determină ca raport între consumul mediu lunar (calculat din consumul maxim de referință al perioadei de 1.000 m3 transformați în MWh, adică 10,6 MWh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului pentru un total de 1.100 m3 transformați în MWh, adică 11,66 MWh) și numărul de zile aferent fiecărei luni din perioada 1 noiembrie 2021—31 martie 2022. (ex.: noiembrie este 1.649,05 / 30 zile = 54,97 KWh).

De asemenea, trebuie ca prețul tău final din contractul pentru furnizarea gazelor naturale (fără taxe și tarife reglementate aplicabile de la 30.10.2021, fără TVA) să fie mai mare decât prețul de referință de 0,125 lei/kWh (fără TVA, taxe, tarife reglementate și alte componente incluse).

Valoarea compensației este de cel mult 33% din valoarea prețului de furnizare din contractul tău de furnizare a gazelor.

Dacă prețul de furnizare facturat este mai mare decât prețul final de referință, atunci valoarea compensării va fi calculată ca minimum dintre 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare și diferența dintre prețul de furnizare și prețul de referință.

Dacă prețul de furnizare facturat este mai mic decât prețul final de referință, atunci nu se acordă compensarea.

Sumele cu titlul de compensare sunt nepurtătoare de TVA și se scad din totalul de plată a facturilor emise de furnizor.

Prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preț al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh. Beneficiezi de plafonare dacă prețul tău din contract depășește acest plafon.

Cum aflu dacă am primit compensarea și plafonarea?

Valoarea totală a compensării se scade din valoarea totală a facturii tale pentru energie electrică și gaze naturale. Această valoare este indicată pe facturile transmise de furnizorii/furnizorul tău.

Atenție! Compensarea ți se acordă doar pentru consumul aferent perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 și doar dacă te încadrezi în tranșele de consum prevăzute în lege. Dacă prețul final contractual (fără abonament și fără TVA) este mai mic decât prețul final de referință, atunci nu ți se aplică compensarea.

De plafonare beneficiezi pentru consumul de energie electrică și de gaze naturale tot pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 dacă prețurile din contractele tale de furnizare sunt mai mari decât plafoanele indicate în lege.

Ce se întâmplă cu compensarea în cazul facturilor de regularizare?

Dacă furnizorii ți-au acordat compensația pentru facturile bazate pe un consum estimat, iar la regularizare se constată că ai depășit volumele de consum zilnic/lunar de referință, atunci valoarea compensării va apărea cu plus în factură și trebuie să restitui suma (conform prevederilor legale).

În cazul în care beneficiez de ajutor de încălzire, mai pot beneficia de plafonarea preţurilor la energie şi de compensarea facturii de energie?

Da, chiar dacă beneficiezi de ajutor de încălzire, poți beneficia de compensarea facturilor şi plafonarea preţurilor de energie, în anumite condiții.

În cazul clienţilor care beneficiează deja şi de ajutor de încălzire, compensarea facturilor va fi aplicată doar dacă aceasta este mai mare decât valoarea ajutorului de încălzire. Aşadar, vei beneficia de o compensare calculată ca diferenţă între valoarea compensării prevăzută de lege şi valoarea ajutorului de încălzire. Acestă valoare va fi calculată automat şi se va aplica pe factura de energie.

Ce se întâmplă dacă într-o lună din perioada sezonului rece depăşesc pragul prevăzut pentru a primi compensarea facturii, dar eu am primit deja compensare pentru lunile anterioare? Se face imediat regularizarea sau se aşteaptă finalul perioadei?

Dacă într-o lună din perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 nu îndeplineşti condiţiile necesare de consum, în luna respectivă nu vei beneficia de compensarea facturii de energie. În ceea ce priveşte regularizările de consum, acestea se fac ca şi până acum, iar suplimentar, se va mai face o regularizare după 31 martie 2022 conform prevederilor legale.