În contextul creșterii semnificative a prețurilor pe piața angro de energie, companiile membre ale Federației ACUE au declarat încă de anul trecut că sprijină decizia statului de a ajuta populația și industria prin măsuri de compensare și plafonare pentru facturile la energie.

Inițiativa de a chema jucătorii din piața de energie electrică și de gaze naturale la consultări este salutară, în scopul de a discuta și agrea un mecanism corect cu impact imediat în susținerea consumatorilor.

“Credem că soluția propusă ieri de către reprezentanții Guvernului este adecvată și răspunde provocărilor impuse de evoluția costurilor cu energia, pentru sezonul rece. Tot ce ne dorim este un cadru de reglementare clar, în timp util, care să permită o implementare rapidă și unitară. De asemenea, am solicitat ca măsurile avute în vedere să fie echitabile pentru toți actorii implicați în piața de energie și să nu conducă la acumularea unor costuri suplimentare pentru furnizorii care finanțează în avans schema de sprijin.” Dana Dărăban, director executiv ACUE

Companiile de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale (membre în Federația ACUE) aplică prevederile Legii 259/2021 privind compensarea și plafonarea și emit facturi care cuprind calculul compensării și/sau al plafonării de la caz la caz, conform prevederilor legale.

Toate companiile membre în Federația ACUE se vor conforma măsurilor dispuse de autorități pentru eventualele situații nedorite care au intervenit în implementarea mecanismului de plafonare și compensare.

“Legile și regulamentele aplicabile sectorului nostru sunt vitale pentru activitatea noastră. Ne asumăm responsabilitatea situațiilor care țin de noi. Regretăm eventualele întârzieri în aplicarea mecanismului de plafonare și compensare în vigoare, însă avem nevoie de un cadru clar cu termen de implementare rezonabil pentru a evita orice erori care pot apărea din cauze materiale, tehnice sau din cauza timpului necesar pentru adaptarea sistemelor de facturare.” Dana Dărăban, director executiv Federația ACUE

Eventualele întârzieri în facturare au fost anticipate și anunțate transparent de furnizori atât partenerilor de dialog instituțional, cât și clienților.

Așteptăm cu interes proiectul de OUG care ajustează schema de sprijin ca să putem analiza detaliile legate de implementare și salutăm decizia autorităților de a colabora strâns cu industria pentru o implementare optimă.

Federația ACUE s-a implicat activ și a depus eforturi susținute pentru clarificarea rolului activității de furnizare pe lanțul de aprovizionare, pentru promovarea unor măsuri adecvate și optimizarea intervențiilor la nivelul legislației primare și secundare.

Furnizorul de energie cumpără ceea ce este disponibil pe piața angro și o vinde clienților direcți (casnici și non-casnici). Furnizorii nu sunt cauza creșterii prețului la energie din această perioadă și considerăm binevenită deschiderea exprimată de autorități pentru a discuta și identifica soluții durabile pentru piață și un pachet de măsuri pe termen mediu, care ar putea fi adoptat începând cu luna aprilie 2022.

Recomandările Federației ACUE sunt în linie cu soluțiile identificate de Comisia Europeană pentru a permite statelor membre să mențină prețurile la energie la un nivel suportabil.

“Ne dorim un dialog real cu autoritățile naționale. Consultarea și implicarea părților interesate reprezintă garanția unor decizii bazate pe date concrete care să ofere soluții reale pentru provocările din piața de energie.” Dana Dărăban, director executiv ACUE

Într-un moment de criză severă, accentuarea riscurilor prin reglementări ad-hoc, fără evaluări și consultări reale – poate avea un efect imediat asupra capacității companiilor de a mai asigura în condiții optime aprovizionarea cu energie pentru consumatorul final.

Mai mult, pe termen mediu și lung, deteriorarea situației financiare a furnizorilor și distribuitorilor de energie se va reflecta în blocarea investițiilor.