Federația ACUE apreciază ca fiind necesară intervenția autorităților pentru a compensa creșterile de prețuri ale energiei.

Totuși, mecanismul de compensare a facturilor pentru energie electrică și gaze naturale și cel de plafonare a prețurilor, adoptate recent, sunt complexe și generează impredictibilitate atât la nivelul furnizorilor, cât și în relația lor cu consumatorul final. Pentru a se asigura o înţelegere unitară a procesului de implementare și a se determina, în timp util, beneficiarii și modalitățile de aplicare a facilităților stabilite, solicităm adoptarea cu maximă celeritate a reglementărilor secundare.

Situația actuală este excepțională și membrii Federației ACUE apreciază eforturile autorităților de a identifica măsuri imediate pentru a reduce impactul creșterilor de prețuri asupra gospodăriilor și a întreprinderilor în sezonul rece. ACUE a promovat în mod constant introducerea unui mecanism simplu de compensare care să nu conducă la costuri suplimentare pentru participanții la piață într-un mod discriminatoriu.

În ceea ce privește mecanismul de decontare propus, Federația ACUE își exprimă îngrijorarea și consideră că procesul avut în vedere va conduce la acumularea unor costuri suplimentare semnificative pentru furnizorii și distribuitorii de energie. Mai mult, mecanismul de decontare nu are la bază o evaluare reală a efortului bugetar care să permită previzionarea, respectiv anticiparea cheltuielilor în bugetul de stat, pentru a putea fi acoperite în mod cert, în termenele prevăzute.

Aceste aspecte, coroborate cu lipsa unei rectificări bugetare în timp util vor îngreuna/bloca recuperarea într-un interval de timp rezonabil a costurilor reale, ceea ce va duce la acumularea unor pierderi greu de suportat la nivelul furnizorilor și distribuitorilor și va pune companiile în imposibilitatea de a-și susține financiar operațiunile.

“Federația ACUE își reafirmă sprijinul pentru implementarea politicilor decise de autorități, dar este responsabilitatea noastră, ca partener de dialog implicat direct în implementarea acestor prevederi, să subliniem efectele asupra mediului de afaceri care, în opinia noastră, reprezintă un risc real asupra stabilității financiare a furnizorilor și distribuitorilor de energie, putând genera dezechilibre majore pe piața de energie și, implicit, o presiune și mai mare pe prețurile la consumatorul final.” Dana Dărăban, director executiv

În opinia membrilor ACUE, modelul de plafonare a prețurilor adoptat nu stimulează concurența și nici o politică prudentă de achiziție a energiei.

Prin impunerea aceluiași plafon tuturor furnizorilor, măsura va genera inechitate în rândul acestora. Tarifele reglementate din componenta prețului final sunt diferite, în funcție de operatorul de distribuție iar măsura va conduce la tratament diferențiat între furnizori. Mai mult, concurența prin preț este suspendată, urmând ca toți furnizorii să vândă energie electrică la prețul de 1 leu per kWh, respectiv gaze naturale la prețul de 0,37 lei per kWh. Nu în ultimul rând, prețul de referință pentru stabilirea sumelor ce urmează a fi compensate de către statul român nu se raportează la un interval de timp similar celui pentru care se alocă compensarea iar modul de calcul al prețului de referință nu reflectă valoarea reală a sumelor de recuperat pentru unii furnizori, în speță pentru cei care au o politică prudentă de achiziții a energiei din piața angro.

În același timp, elementele introduse în legătură cu tarifele reglementate interferează cu independența autorității de reglementare, aceste tarife fiind în sarcina exclusivă a reglementatorului.

Exceptarea de la plata tarifelelor reglementate va priva operatorii de distribuiție și transport de principalele surse de finanțare. În forma adoptată, nu există o evaluare a efortului bugetar pentru compensarea diferențelor și nu este prevăzut niciun mecanism de recuperare a acestor costuri de către operatorii de transport și de distribuție de energie.În același timp, plafonarea tarifelor reglementate generează diferențe considerabile între valorile recunoscute de autoritatea de reglementare și prețul real, generând un venit amânat. Acumularea unor costuri suplimentare afectează viabilitatea financiară a acestora și poate duce, in extremis, până la incapacitate de plată și pierderea eligibilității de a accesa fonduri europene.

Nu în ultimul rând, supra-impozitarea veniturilor producătorilor de energie din surse regenerabile (în principal eolian și solar) este o măsură contraindicată, în condițiile în care, pentru a-și atinge obiectivele asumate prin PNRR și PNIESC, România trebuie să depună toate eforturile pentru a crește capacitatea de producție din surse regenerabile și să încurajeze investițiile în acest sector.

Despre Federația ACUE

Federaţia ACUE reprezintă cele mai importante grupuri din domeniul energiei electrice și gazelor naturale, respectiv CEZ România, E.ON România, Electrică SA, ENEL România, ENGIE România, Gaz Est, cu un număr total de peste 24.000 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de Euro. Valoarea totală a investițiilor realizate de membrii ACUE în perioada 2005-2020 este de aproximativ 11 miliarde de euro.

Ce conține factura de energie

Furnizorii de energie cumpără ceea ce este disponibil pe piața angro. În baza informațiilor publice, costul furnizorilor cu achiziția energiei reprezintă, în medie, 40-50% din factura de energia electrică și 60-70% din cea pentru gaze. La costul de achiziție se adaugă taxe de rețea, alte taxe și tarife și o marjă brută de furnizare, în medie, de maxim 5%.