Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) apreciază și susține demersul autorităților competente de a analiza situația actuală a piețelor centralizate de energie și a modului în care s-au derulat, în ultima perioadă, tranzacțiile pe aceste platforme.

Majorările excesive și repetate ale prețurilor energiei electrice tranzacționate pe piețele centralizate, precum și numeroasele notificări de denunțare a contractelor de furnizare încheiate prin platformele centralizate afectează atât operatorii dedistribuție, cât și furnizorii de ultimă instanță. De aceea, membrii ACUE consideră că analiza autorităților cu privire la modul de funcționare a piețelor de energie electrică trebuie derulată cu celeritate și trebuie să includă, pe lângă tranzacțiile realizate pe acestea, și o analiză a capacităților de producție disponibile, precum și privind activitatea furnizorilor care au denunțat contracte în această perioadă.

Neonorarea contractelor coroborată cu o creștere masivă a prețurilor energiei electrice tranzacționate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) și Piața de Echilibrare (PE) este de natură să afecteze alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a celor non-casnici beneficiari ai serviciului universal. Membrii ACUE vor lua toate măsurile pentru diminuarea impactului asupra consumatorilor, generat de situația actuală, și apreciază că sunt necesare acțiuni urgente pentru identificarea unor măsuri de prevenire a repetării unor situații similare astfel încât consumatorii să poată să beneficieze în continuare de energie la prețuri rezonabile și predictibile.

Federația ACUE își exprimă disponibilitatea de contribui la analiza modului de funcționare a pieței și la identificarea măsurilor de prevenire a unor astfel de situații.