Federația ACUE are plăcerea să anunțe aderarea la EAfA (Alianța Europeană pentru Ucenicie), organizație non profit (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147) care promovează toate formele de învățământ profesional, dual și de ucenicie la nivel UE.

Unul dintre cele mai importante obiective ale ACUE este dezvoltarea și promovarea învățământului profesional și tehnic (IPT), a învățământului dual și a altor forme de ucenicie pentru a atrage tinerii în practicarea unei meserii în sectorul energetic.

Companiile membre ACUE derulează investiții importante în IPT, ucenicie și învățământ dual, reușind să atragă, în ultimii ani, sute de tineri valoroși în aceste forme de învățământ.

Vă invităm să aflați mai multe din EAfA Pledge depus de ACUE aici https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1149&langId=en&idDataTable=521