Factura ta la gaze naturale este complicată și greu de înțeles pentru tine?

Venim în sprijinul tău cu explicații și detalii care să te ajute să o citești și să cunoști mai bine ce plătești.

Iată ce informații regăsești pe factura la gaze naturale:

 • Date de contact pentru furnizorul tău de gaze
 • Detaliile bancare de care ai nevoie pentru plata facturii
 • Perioada de facturare – înseamnă numărul total de zile pentru care este facturat consumul pe care îl regăsești pe factură
 • Data scadentă – este data până la care trebuie să plătești factura fără penalități/majorări de întârziere
  Cod loc de consum (CLC) – este un cod după care este indicată locuința ta, adică locul unde consumi gazele facturate de furnizor
 • Adresa locului de consum la care se furnizează gaze naturale
 • Categoria de consum stabilită conform consumului tău anual
 • Codul tău de client – un cod atribuit de către furnizorul tău. Codul de client este necesar atunci când îți creezi un cont online.
 • Numărul contractului tău de furnizare gaze naturale
 • Numărul și data emiterii facturii – sunt detalii importante pentru plata la partenerii bancari ai furnizorului tău
 • Perioada/intervalul în care poți transmite indexul autocitit și codul de autocitire. Alături de această informație pentru autocitire, regăsești și modalitățile de transmitere – telefonic, online sau aplicația mobilă. Nu rata transmiterea indexului în perioada indicată pe factură! Te ajută să plătești exact cât consumi și să îți monitorizezi consumul.
 • Numărul de urgență al operatorului tău de distribuție la care poți anunța dacă simți miros de gaz sau poți afla dacă există o întrerupere în alimentarea cu gaz. Numărul poate fi apelat la orice oră.
 • Numărul de Call Center al furnizorului tău
 • Suma totală pe care o ai de plată pe factura curentă
 • Situația contului – în această zonă vei găsi detalii despre totalul tău de plată. Astfel, pe lângă valoarea facturii curente, poți vedea dacă ai sold precedent – ce reprezintă suma facturilor anterioare ce figurează deschise la momentul emiterii facturii curente. (Soldurile pot fi pozitive sau negative. Soldurile pozitive provin din facturi precedente ce nu au fost achitate. Soldurile negative pot proveni din facturi precedente de regularizare sau plăți efectuate în plus.). Tot aici poți găsi penalități în cazul în care ai facturi neachitate, calculate conform Codului fiscal, pornind de la valoarea restantă/neachitată sau achitată cu întârziere, după data scadenței facturii.
 • Cantitatea de gaze naturale facturată – consumul de gaze naturale este măsurat în metri cubi. Însă pentru a putea calcula ce ai de plătit, acest volum trebuie transformat în unități de energie, măsurate în kWh. La calculul totalului de plată contează foarte mult și puterea calorifică superioară (kWh/mc) a gazelor naturale furnizate. Pentru a realiza conversia consumului tău din mc în kWh se aplică o formulă matematică pe care o regăsești în factura ta: Energie gaze naturale [kWh] este Volum gaze naturale consumat [mc] x Puterea calorifică superioară (Pcs) [kWh/mc].
 • Ce este puterea calorifică superioară (Pcs)? Puterea calorifică superioară a gazelor naturale indică energia totală degajată prin arderea completă, în aer, a unei cantități specificate de gaze naturale. Este importantă în calculul unităților de energie, pentru că poți arde mai mult sau mai puțin gaz, în funcție de această putere calorifică.

Conținutul de energie al gazelor naturale este determinat de puterea calorifică superioară a acestora, adică acea cantitate de căldură degajată prin arderea unui metru cub de gaze naturale și este exprimată în kWh/mc.

Cantitatea de căldură degajată prin arderea unui metru cub de gaze naturale poate varia în funcție de compoziția chimică a gazelor naturale, aceasta din urmă fiind determinată la rândul ei de sursa de proveniență a gazelor.

Valorile determinate ale puterii calorifice superioare a gazelor naturale, pentru fiecare punct de ieșire din sistemul național de transport gaze către consumatorii racordați direct la acesta și fiecare punct de intrare a gazelor în sistemul de distribuție, sunt comunicate furnizorului de gaze naturale de către operatorul de transport/operatorul de distribuție a gazelor naturale.

 • Tipul consumului facturat – dacă este estimat (în baza convenției de consum sau a estimatului prezentat de operatorul de distribuție) sau de regularizare (indexul a fost citit de operatorul de distribuție sau ai transmis tu autocitirea).
 • Prețul final de furnizare este compus din: prețul gazelor naturale (care include costul cu achiziția gazului natural, servicii de înmagazinare și echilibrare și componenta de furnizare), prețul transportului, tariful reglementat de distribuție.
 • Servicii taxe/abonamente/ajutoare conexe incluse în factură în funcție de contract/legislație
 • Pe factură sunt evidențiate cu minus sumele care ți se cuvin în urma aplicării schemelor de sprijin adoptate de Guvern
 • Codul de bare – te ajută să plătești factura la partenerii de plată comerciali și bancari.

În cele de urmează îți prezentăm denumirea produselor și a serviciilor pe care le plătești.

– Prețul unitar pentru furnizarea gazelor naturale

– Componentele incluse în prețul unitar și valoarea individuală a acestora: ca să ajungă în casa ta, gazul natural trece prin rețelele de transport și distribuție. Așa că în prețul final pe care îl plătești, pe lângă costul de achiziție și furnizare a gazelor, sunt incluse tarifele de transport și distribuție. Aceste tarife sunt reglementate de ANRE și nu sunt stabilite de furnizor. Furnizorul plătește aceste tarife mai departe către operatorul național de transport și către operatorii de distribuție.

Prețul final mai include TVA – taxă stabilită administrativ și virată de furnizor mai departe către stat.

– Costul serviciilor de distribuție ocazionale în funcție de caz: taxa de reconectare, taxa de verificare metrologică sau alte taxe transpuse în factura de furnizare.

Astfel, din prețul total plătit de tine, furnizorul oprește maximum 5%, bani din care își acoperă costuri precum cele cu personalul, centrele de relații cu clienții, facturare și transmiterea facturilor, sisteme informatice etc.

IMPORTANT DE REȚINUT: Pe factură sunt evidențiate cu minus și sumele care ți se cuvin în urma aplicării schemelor de sprijin adoptate de Guvern.

La ce trebuie să fii atent când citești factura:

 • Prețul unitar al gazelor facturat – trebuie să fie conform ofertei acceptate de tine și a contractului încheiat cu furnizorul
 • Cantitatea facturată – este bine să transmiți lunar indexul autocitit și să plătești astfel exact cât consumi.
 • Notează indexul transmis furnizorului sau distribuitorului și verifică ce cantitate de gaze ți-a facturat furnizorul.
 • Verifică ce tip de consum ai pe factură (estimat sau de regularizare). Dacă valoarea facturii emise pentru un consum estimat a fost mai mică față de consumul efectiv realizat, la următoarea factură de regularizare plătești mai mult.
  De aceea, este bine să transmiți indexul autocitit în intervalul alocat de către furnizor. Dacă ai consumat mai puțin decât valoarea consumului estimat, atunci la regularizare suma respectivă va figura cu minus pe factură.
 • Dacă tu consideri ca valoarea facturii nu reflectă consumul tău real, ai posibilitatea de a contacta furnizorul tău pentru a solicita detalii și clarificări pe oricare dintre canalele de comunicare disponibile (online, telefonic, în scris). Furnizorul îți va răspunde în maximum 15 zile lucrătoare.
 • Atenție la termenul scadent pentru plata facturii și la perioada alocată în care poți transmite indexul autocitit.