Factura ta de energie electrică este complicată și greu de înțeles pentru tine?

Venim în sprijinul tău cu explicații și detalii care să te ajute să o citești și să cunoști mai bine ce plătești.

Iată ce informații regăsești pe factura la energie electrică:

 • Detalii de contact pentru furnizorul tău de energie electrică
 • Detaliile bancare de care ai nevoie pentru plata facturii
 • Un sumar ce conține valoarea totală de plată cu TVA și perioada de facturare. De asemenea, dacă te încadrezi în condițiile de eligibilitate, vei găsi cu minus suma care ți se acordă prin schema de sprijin privind compensare și plafonare
 • Informații despre soldurile anterioare (valoarea facturii/facturilor neachitate) dacă este cazul
  Intervalul de timp pentru consumul de energie facturat – denumit perioada de facturare
 • Data emiterii facturii
 • Data scadentă, adica ultima zi de plată fără penalități

Cantitatea de energie consumată care a fost facturată și tipul de factură – dacă este de regularizare (emisă pe baza indexului contorului citit de operatorul de distribuție din zona ta după o perioadă în care ai avut consum estimat pe factură sau pe baza indexului autocitit transmis de tine, în perioada alocată afișată pe factură)
sau de

estimare – furnizorul ți-a facturat o cantitate estimată de energie electrică în baza istoricului tău de consum sau a convenției de consum

mixtă (regularizare + estimare)

soldul total – înseamnă valoarea de plată curentă plus restanțele dacă este cazul
intervalul activ în care poți transmite autocitirea indexului contorului pe locul de consum în cauză și căile prin care poți face acest lucru (telefon, email, cont my…furnizor)

Factura ta mai cuprinde informații despre compontele de preț pentru că știm cu toții că, până să ajungă în casele consumatorilor, energia este produsă, achiziționată și transportată printr-o infrastuctură de rețele. Mai jos îți detaliem ce reprezintă fiecare componentă:

 • cantitatea de energie electrică facturată este denumită energie activă. Energia activă cuprinde costul de achiziție și costurile de furnizare. Prețul de achiziție a energiei electrice este stabilit prin tranzacțiile de vânzare-cumpărare realizate pe piața liberă.

Ca să ajungă în casele oamenilor, energia trece prin rețelele de transport și de distribuție. Astfel că factura ta include și costul cu serviciile de transport, servicii de sistem și de distribuție. Aceste servicii sunt reglementate de către ANRE.

 • tariful de distribuție – furnizorul virează acești bani mai departe către operatorul de distribuție
 • tariful de transport – furnizorul plătește mai departe către operatorul de transport și sistem
 • cost Servicii de sistem – banii sunt virați de furnizor către operatorul de transport și sistem

Pe factură mai regăsești

 • certificatele verzi – această componentă este facturată tuturor clienților de EE și este stabilită de Legea 220/2007 pentru promovarea energiei electrice din surse regenerabile. Prin schema de sprijin pe baza certificatelor verzi, contravaloarea acestora este achitată de către furnizori producătorilor de energie curată (obținută din surse regenerabile de energie – soare, vânt, apă, biomasă), fiind ulterior colectată prin facturi, de la clienții finali. Valoarea unui certificat verde este ajustată anual de către ANRE. La fel și cota anuală obligatorie de certificatelor verzi, prin raportare la consum.
 • contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, cu valoare unitară reglementată, ce apare ca poziție separată pe factură. Valoarea ei este stabilită prin ordin ANRE. Această contribuție este o altă schema de sprijin stabilită de Guvern, care are rolul de a încuraja cogenerarea de înaltă eficiență (producerea simultană de energie electrică și termică cu tehnologii performante, mai puțin poluante și cu randament ridicat). Contravaloarea acestei contribuții este colectată de la clienți de către furnizori și ajunge la producătorii care dețin unități de cogenerare de înaltă eficiență.
 • Acciza și TVA – sunt alte două taxe stabilite de autorități.

Astfel, din valoarea totală a facturii pe care o plătești furnizorului, doar o mică parte rămâne la acesta (serviciul de furnizare de maxim 5%, al cărui cost nu este reglementat), iar restul banilor ajung la producători, operatorul de transport, operatorul de distribuție și la bugetul de stat (TVA și acciză).

În această perioadă, pentru consumul realizat în sezonul rece 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, pe factură sunt evidențiate cu minus și sumele care ți se cuvin în urma aplicării schemelor de sprijin adoptate de Guvern (compensare și plafonare), dacă te încadrezi în condițiile de eligibilitate.

La ce trebuie să fii atent când citești factura:

 • Prețul componentei de energie activă facturat (trebuie să fie conform ofertei acceptate de client și a contractului încheiat cu furnizorul)
 • Cantitate facturată – este bine să transmiți lunar indexul autocitit și plătești exact cât consumi. Notează indexul transmis furnizorului și verifică ce cantitate de energie ți-a facturat furnizorul
 • Verifică ce tip de consum ai pe factură (estimat sau de regularizare). Dacă valoarea facturii emise pentru un consum estimat a fost mai mică față de consumul efectiv realizat, la următoarea factură de regularizare plătești mai mult. De aceea, este bine să transmiți indexul autocitit în intervalul alocat de către furnizor. Dacă ai consumat mai puțin decât valoarea consumului estimat, atunci la regularizare suma respectivă va figura cu minus pe factură.
 • Dacă tu consideri ca valoarea facturii nu reflectă consumul tău real ai posibilitatea de a contacta furnizorul tău pentru a solicta detalii și clarificări pe oricare din canalale de comunicare disponibile (online, telefonic, în scris). Furnizorul îți va răspunde în max 15 zile lucrătoare.
 • Atenție la termenul scadent pentru plata facturii și la perioada alocată în care poți transmite indexul autocitit.