1. Home
  2. Despre noi
  3. Asociații membre

ACUE Furnizare și Servicii Comune

ACUE Furnizare și Servicii Comune (ACUE FSC) este asociația membră a Federației ACUE specializată pe problemele specifice ale activității de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale.
Pe lanțul care face posibilă alimentarea cu energie a consumatorii finali, furnizorii asigură partea comercială a procesului. Furnizorii sunt cei care cumpără energia de pe piețele angro și fac oferte clienților casnici și non casnici, cu care încheie contractele care asigură alimentarea acestora cu energie electrică sau gaz. În același timp, furnizorii fac contracte cu toate companiile implicate în lanțul de producție și distribuție a energiei electrice și gazului. Ulterior, prin intermediul facturii, furnizorii colectează sumele datorate fiecărei companii de pe lanț și achită prețul energiei, tarifele de transport, de distribuție și taxele aferente.

Asociații membre ACUE

Membrii ACUE FSC sunt:

E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

CEZ ROMÂNIA SA

E.ON ROMÂNIA SRL

ENEL SERVICII COMUNE SA

CEZ VÂNZARE SA

ENGIE ROMÂNIA SA

ENEL ROMÂNIA SRL

GAZ EST SA VASLUI

ENEL ENERGIE SA

ELECTRICA FURNIZARE SA

Dobândirea calității de membru ACUE FSC

ACUE Producție și distribuție

ACUE Producție și Distribuție (PD) este o asociatie care reunește operatorii de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale. Distribuitorii asigură managementul rețelelor de distribuție, investesc în întreținerea și dezvoltarea rețelelor, realizează branșarea noilor consumatori, instalarea și citirea contoarelor. Activitatea de distribuție presupune și intervenții și reparații în caz de avarie, asigurarea investițiilor necesare pentru conectarea noilor clienți, automatizări și modernizări pentru asigurarea conectării noilor producători de energie din surse alternative, curate. Distribuția energiei electrice și a gazelor naturale este o activitate complet reglementată.

membrii ACUE

Membrii ACUE PD sunt:

SC DELGAZ GRID SA

SC ENEL GREEN POWER SRL

CEZ ROMÂNIA SA

SC E-DISTRIBUȚIE BANAT SA

SC DISTRIBUȚIE OLTENIA SA

SC DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL

SC E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA SA

SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA SA

SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA

Dobândirea calității de membru ACUE PD

Cererea scrisă a candidatului trebuie să includă:

  • denumirea şi sediul organizației patronale
  • informaţii cu privire la patrimoniul organizaţiei
  • informaţii referitoare la membrii organizaţiei patronale
  • adresa de contact pentru comunicări electronice şi prin poştă, precum şi numele persoanei/persoanelor autorizate să acţioneze în numele candidatului
  • un extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul organizaţia patronală.