Conform celui mai recent studiu al Reveal Marketing Research, 40% dintre români declară că valoarea facturii pentru energia electrică sau gazele naturale este cel mai mare motiv de nelinişte în perioada următoare. De asemenea, consumatorii români sunt mult mai intens preocupați să economisească, 48% afirmând că își vor reduce consumul de energie electrică. În acest context, monitorizarea consumului de energie devine extrem de importantă, iar un pas simplu și la îndemână de a ține costurile cu energia sub control, de a ajusta consumul și de a spori eficiența energetică îl reprezintă autocitirea indexului și transmiterea acestuia furnizorului.

Statisticile membrilor ACUE arată că până în 30% dintre consumatori transmit furnizorilor indexul autocitit. În lipsa acestui index, consumul va fi estimat de către furnizorul de energie în baza istoricului personal de consum sau a convenției de consum. Istoricul de consum este înregistrat la furnizor, iar clientul îl poate urmări pe facturile achitate sau, dacă folosește aplicațiile web/mobile ale furnizorilor, îl poate vizualiza în platforma utilizată. Convenția de consum este documentul semnat între client și furnizor, prin care se agreează, de comun acord, cantitatea de energie pe baza căreia furnizorul va factura consumul, dacă indexul nu este autocitit și transmis în perioada indicată de furnizor pe factură.

Odată la maximum trei luni, reprezentanți ai operatorului de distribuție citesc efectiv valoarea indicată de contor. Diferența dintre cantitatea de energie consumată efectiv, față de cea facturată, se împarte la perioada pentru care se face regularizarea și rezultă o cantitate medie pe lună. Prețul de regularizare este cel corespunzător perioadei când a avut loc consumul, nu este prețul corespunzător momentului când se face regularizarea.

În acest fel, prin factura de regularizare se actualizează consumul facturat cu cel real, bazat pe citirea indexului de către reprezentanți ai operatorului de distribuție. Dacă valoarea facturii emise pentru un consum estimat a fost mai mică față de consumul efectiv realizat, la următoarea factură de regularizare se va plăti mai mult. De aceea, este bine să fie indexul citit lunar și transmis online sau telefonic, în intervalul alocat de către furnizor.

În cazul în care consumul a fost mai mic decât valoarea celui estimat, atunci la regularizare suma respectivă va figura cu minus pe factură. În cazul facturilor de valori mari, cu regularizări pe termen lung, furnizorii pot lua în calcul de comun acord cu clientul eșalonarea plății facturii. Deși rarisime, pot exista cazuri de facturi eronate, unde se recomandă contactarea furnizorului pentru verificarea situației. Pe perioada verificării nu se consideră întârzieri de plată și nu se execută penalizări, iar odată ce este identificată eroarea, factura se stornează și se regularizează.

În acest moment, conform reglementărilor, pentru clienții de energie electrică care nu se încadrează în tranșele de consum plafonate, întrucât au avut un consum mediu lunar, în 2021, de peste 300 kWh, dar care și-au redus consumul din anul 2022 sub acest plafon de 300 kWh, furnizorii vor emite în luna februarie 2023 o factură de regularizare a consumului facturat anterior, corespunzător perioadei de aplicare a OUG 27/2022. Prețul final plafonat utilizat pentru calculul acestei facturi de regularizare va fi stabilit în funcție de încadrarea clientului în noua tranșă de consum.

Pentru a evita facturi de regularizare mari și pentru monitorizarea lunară a consumului astfel încât să te asiguri că rămâi în plafonul de consum compensat, transmiterea indexului lunar rămâne cea mai bună modalitate de a plăti exact cantitatea de energie electrică sau de gaze naturale consumată. Găsiți detalii despre cum să citiți contorul, în funcție de tipul pe care îl aveți instalat pe site-ul dedicat www.autocitiri.ro