Deşi stabilitatea şi predictibilitatea mediului de afaceri ş a legislaţiei în domeniu a fost mereu declarată ca fiind o prioritate pentru autorităţile române, intenţia acestora de a introduce o nouă taxă suplimentară pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale şi energiei electrice contravine flagrant acestui principiu.

Ne exprimăm surprinderea că operatorii pieţei de energie nu au fost consultaţi în prealabil asupra unei astfel de intenţii. În acest moment analizăm consecinţele unei astfel de decizii care va avea un impact semnificativ asupra capacităţii financiare a companiilor membre ACUE. Aceasta va conduce la o scădere a investiţiilor în reţelele de distribuţie şi, în acelaşi timp, va pune în pericol viitoarele planuri de privatizare, în special cele avute în vedere pentru privatizarea companiilor de distribuţie a energiei electrice.

Ideea introducerii unei astfel de taxe pentru distribuitori are la bază o premisă greşită deoarece tarifele de distribuţie sunt tarife reglementate. În acest sens nu se poate vorbi de profituri conjuncturale, dat fiind faptul că ANRE, ca instituţie a statului, are în atributii controlul costurilor activităţii de distribuţie.

Ca urmare, operatorii din sector, indiferent că activează în industria gazelor naturale sau în domeniul energiei electrice, nu au cum să beneficieze de venituri suplimentare din activitatea de distribuţie ca urmare a liberalizării pieţei. Astfel de profituri conjuncturale pot fi , eventual, obţinute de către producători, în anumite condiţii.

Pe de altă parte, toate companiile din domeniul distribuţiei de gaze naturale şi energie electrică au semnat cu statul român contracte de concesiune a activităţii în baza cărora statul încaseaza redevenţe. În consecinţă, se poate considera că distribuitorii de energie electrică şi gaze naturale ar urma să fie supuşi unei duble taxări, atât prin plata redevenţelor cât şi prin aplicarea noii taxe pe care Guvernul intenţioneaza să o introducă.

De asemenea, ne exprimăm surprinderea că o astfel de taxă se intenţioneaza a fi introdusă acum după ce, din 2009, ANRE a îngheţat tarifele la distribuţie şi nu le-a indexat nici măcar cu rata inflaţiei, decizie care a redus semnificativ veniturile distribuitorilor de gaze naturale şi energie electrică.

Companiile membre ale ACUE respectă prevederile legale însă consideră că un dialog cu autorităţile române, înainte de promovarea unei astfel de taxe, ar putea conduce la găsirea unei soluţii acceptabile pentru toate părţile.