Cantitatea de energie electrică consumată este indicată de contorul care înregistrează consumul de energie per unitate de timp (kWh) aferent fiecărei locuințe. Prin intermediul contorului de energie se poate monitoriza exact câtă electricitate este consumată și dacă facturile corespund acestor cantități.

În același timp, pe circuitul energiei puse la dispoziție de producător și preluată de transportator prin intermediul rețelelor de înaltă tensiune și a stațiilor de transformare, un rol important îi revine distribuitorului, care o aduce în casele oamenilor și la companii.

Distribuitorii de energie sunt cei care preiau energia prin alte tipuri de rețele și o duc până la panourile electrice ale consumatorilor și la contoarele acestora. Tot ei sunt cei care se asigură că rețelele funcționează, investesc în dezvoltarea acestora pentru creșterea calității serviciilor, intervin în cazul avariilor și verifică nivelul de consum prin citirea contoarelor. Distribuitorul de energie electrică are obligația legală de a citi indexul contorului de energie electrică la intervale de maxim 3 luni. În același timp, titularul locului de consum are obligația să permită accesul operatorului de distribuție pentru citirea contorului, în cazul în care acesta este montat în interiorul proprietății.

Chiar dacă un consumator trimite indexul lunar, legea îl obligă pe distribuitor să citească indexul la maxim 3 luni. Transmiterea indexului autocitit este un drept, o facilitate acordata consumatorilor, și nu o obligație. Tarifele de distribuție reglementate de ANRE includ doar costurile cu cele patru citiri anuale pe care operatorul de distribuție trebuie să le facă.

Între cele 2 citiri ale operatorului de distribuție, consumatorul este facturat de furnizor pentru un consum estimat (cantitățile se regăsesc în convenția de consum, anexată contractului de furnizare) în cazul în care nu transmite indexul autocitit. Astfel, după citirile distribuitorului acesta va primi facturi de regulatrizare, cu plus sau cu minus, în funcție de cât a consumat efectiv față de estimatul facturat.

Pentru a evita facturi de regularizare pe perioade mari (rar posibile în cazurile în care clienții nu au asigurat accesul pe proprietate în timp util) sau cu valori mari și pentru a se asigura continuitatea încadrării în tranșa de consum cu preț plafonat, consumatorii au opțiunea de a transmite indexul lunar prin autocitire către furnizorul de energie. Este cea mai bună modalitate de a plăti exact cantitatea de energie electrică consumată și de a previziona valoarea facturilor. În plus, cunoașterea datelor de consum ajută și la reducerea risipei de energie. Statisticile membrilor ACUE arată că în condițiile unei preocupări crescute față de consumul de energie, peste 30% dintre consumatori transmit furnizorilor indexul autocitit.

Informații complete despre index, despre proceduri și reglementări legate de citirea contorului și modul în care este facturat consumul se găsesc pe website-ul dedicat www.autocitiri.ro.