Factura la energie electrică poate părea complicată la prima vedere. Facturile de energie sunt formate dintr-o sumă de costuri. În factură apar evidențiate costurile de achiziție a energiei consumate, care reprezintă peste 50% din factura la electricitate și peste 60% din cea la gaz.

Se adaugă apoi costurile necesare ca energia să ajungă la consumatori și anume:
-costul de transport, pentru preluarea energiei de la producători și predarea către rețelele operate de distribuitori,
-costul de echilibrare și servicii de sistem pentru ca energia să circule prin rețele în condiții optime de tensiune/sau presiune, în cazul gazului,
-tariful de distribuție – serviciu necesar pentru ca energia electrică și gazul natural să fie preluate din rețelele de transport și să ajungă în casele oamenilor și la companii. Rețelele de distribuție și stațiile de       transformare pregătesc energia pentru consumul casnic și/sau industrial. Distribuitorul se ocupă de montarea și citirea contoarelor, activitatea de întreținere, modernizare, extindere a rețelelor, intervențiile în cazul avariilor, automatizări și digitalizare. Acest tarif de distribuție este reglementat de către ANRE, autoritate care aprobă și strategiile de modernizare și dezvoltare ale rețelelor.
-costul de furnizare, pentru activitatea de achiziție a energiei, contractarea energiei cu fiecare consumator, colectarea banilor și plata tuturor operatorilor de pe întregul lanț, care fac posibil drumul energiei către gospodării și companii. Acest tarif este plafonat, de la 1 aprilie și până în august 2023 la valoarea de 0,073 lei/kWh pentru energia electrică și la 0,012 lei/kWh pentru gazele naturale.
-diverse taxe cum sunt – taxa de cogenerare, certificatele verzi, acciza – în cazul energiei electrice, TVA (plătim această taxă pentru electricitate și gaze naturale). Fiecare dintre aceste taxe sunt reglementate/stabilite de stat, fac parte din circuitul comercial și sunt colectate de furnizorii de energie pentru a fi plătite mai departe pe lanț.

Criza energetică pe care o traversăm a debutat în 2021 și a afectat întregul continent, agravându-se odată cu declanșarea războiului din Ucraina. Începând din noiembrie 2021, toate statele europene, inclusiv autoritățile din România, au aplicat diverse măsuri de compensare și plafonare pentru a proteja consumatorii de energie de creșterile abrupte ale prețurilor gazului și energiei electrice.

Chiar dacă gospodăriile beneficiază de preț plafonat, pentru un bun control al facturii pe termen lung, cea mai bună soluție este citirea lunară a contorului și transmiterea indexului pe canalele indicate de furnizori pe factură. În acest fel, factura va conține mereu consumul real, nu cel estimat.

Estimările pentru facturarea lunară a energiei se fac pe baza istoricului de consum și a convenției de consum, prin care se agreează, de comun acord, cantitatea de energie pe baza căreia furnizorul va factura consumul, dacă indexul nu este autocitit și transmis de client în perioada indicată de furnizor. În cazul facturilor de regularizare, pentru clienții care nu au citit indexul sau nu au permis accesul pe proprietate pentru citirea contorului de către reprezentantul distribuitorului, acest tip de facturi pot conține sume mai mari decât de obicei pentru că presupun aducerea la zi a consumului real cu cel estimat, pe baza căruia au fost emise facturile anterioare.

Autocitirea lunară a contorului este un prim pas în identificarea risipei de energie, și dacă este cazul, a unor măsuri de creștere a eficienței energetice a gospodăriei. O serie de informații despre cum se citește contorul de energie electrică și de gaze naturale, în funcție de tipul instalat se pot găsi pe site-ul dedicat www.autocitiri.ro.