Comisia Europeană a adoptat o evaluare a impactului la nivelul UE al planurilor naționale de energie și climă ale statelor membre (NECP) pentru 2021-2030. Evaluarea vine în paralel cu propunerile Comisiei pentru un plan ambițios privind obiectivele climatice pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră din UE cu 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990.

Vă invităm să citiți evaluarea aici https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-assessment-national-energy-climate-plans-2020-sep-17_en

De asemenea, Comisia a publicat și noi reguli pentru mecanismul de finanțare a producției de energie din surse regenerabile, pe care vă invităm să le citiți aici https://ec.europa.eu/info/news/european-green-deal-new-financing-mechanism-boost-renewable-energy-2020-sep-17_en