Deși e doar la o simplă apăsare a unui comutator, energia electrică are un drum lung de parcurs până să ajungă în casele noastre. Pentru a beneficia de energia fără de care nu ne mai putem imagina viața de zi cu zi, au loc, în paralel, două mari procese. Unul, să îi spunem ethnic, este cel care aduce energia în casele noastre și al doilea, comercial, cel care face posibilă achitarea energiei consumate.

Pe fluxul strict tehnic sunt implicați producătorul, transportatorul și distribuitorul de energie. Pe fluxul comercial are loc tranzacționarea energiei în piața specifică, comercializarea și facturarea acesteia, proces asigurat de furnizor.

Producătorul de energie electrică folosește drept materie primă pentru producerea energiei – combustibili fosili- gaz, cărbune, sau uraniul pentru energia nucleară, resurse limitate fizic de zăcămintele existente, sau energia apei, soarelui, vântului, resurse regenerabile. Sistemele energetice utilizează toate aceste forme de producere a energiei, în diferite proporții, în funcție de specificul resurselor disponibile fiecărei țări în parte.

Intenția la nivel european, inclusă în cunoscutul Green Deal, este ca ponderea centralelor care produc energie din surse regenerabile să crească în mixul energetic, astfel încât să se reducă impactul asupra mediului, pe termen lung. De aici și preocupările pentru investiții în noi centrale sau în extinderea rețelelor, care să includă noi producători, inclusiv consumatori care optează să își producă propria energie din surse regenerabile (așa numiții prosumatori.)

Revenind la lanțul de producție, energia pusă la dispoziție de producător este preluată de transportator prin intermediul rețelelor de înaltă tensiune și a stațiilor de transformare. Apoi, distribuitorul este cel care preia energia prin alte tipuri de rețele și o duce până la panourile electrice ale clienților și la contoarele acestora. Distribuitorii sunt cei care se asigură că rețelele funcționează, investesc în dezvoltarea acestora, intervin în cazul avariilor și verifică nivelul de consum prin citirea contoarelor.

Furnizorul este cel care armonizează, din punct de vedere commercial, relația dintre producători, transportator, distribuitori și consumatorii finali de energie. Furnizorii cumpără din piața de energie cantitățile necesare alimentării clienților, contractează această energie cu producătorul sau alți furnizori, fac contractele cu transportatorul, distribuitorul și respectiv cu clientul final, cel care achită serviciul de a utiliza energia.

Parcurgerea acestui traseu implică pentru fiecare segment costuri ce se regăsesc în factura emisă de furnizorul de energie. Componenta de producție a energiei agregă cel mai mare cost, reprezentând 50% din factura la energia electrică. Se adaugă tarifele de transport și distribuție, distincte, reglementate prin lege și stabilite prin ordine ANRE. În ceea ce privește costurile cu furnizarea, acestea sunt plafonate de la 1 aprilie 2022, la 0,073 de lei/kWh pentru energia electrică. Astfel, din valoarea totală a facturii plătite furnizorului, doar o mică parte rămâne la acesta, și anume serviciul de furnizare, iar restul banilor sunt achitați producătorilor, operatorul de transport, operatorul de distribuție și la bugetul de stat (TVA, certificate verzi, contribuția pentru cogenerare, acciză).

Atingerea obiectivelor privind reducerea impactului asupra mediului, a celor de decarbonizare și a reducerii rispei nu privesc numai producătorii, ci și consumatorii. Modul în care fiecare dintre noi consumăm energia are impact pe întregul lanț. Monitorizarea consumului de energie devine astfel important individual și pentru întregul ecosistem. Autocitirea indexului și transmiterea acestuia furnizorului este un pas simplu și la îndemână de a ține costurile cu energie sub control, de a ajusta consumul și de a spori eficiența energetică. Găsiți detalii despre cum să citiți contorul, în funcție de tipul pe care îl aveți instalat pe site-ul dedicat www.autocitiri.ro