Membrii Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) își exprimă îngrijorarea cu privire la desele modificări ale legislației muncii, promovate de Guvern într-un orizont de timp foarte scurt, insuficient dezbătute cu partenerii sociali și fără o analiză aprofundată a efectelor pe care acestea le vor avea în economie.

Măsuri precum introducerea unui salariu minim diferențiat, cu impact major în întrega economie, nu trebuie adoptate pripit, fără consultarea reală a mediului de afaceri și fără un studiu de impact adecvat.

ACUE solicită autorităților ca stabilirea salariului minim pe economie să fie realizată printr-un mecanism bazat pe criterii transparente și obiective, care să determine predictibilitatea acestuia. Un proces amplu de consultare publică pentru definirea unui astfel de mecanism a fost lansat anul trecut, dar din păcate, acesta a fost abandonat, fără explicații, de către autoritățile competente.

Toate sectoarele economiei se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă, iar angajatorii sunt conștienți că un nivel cât mai ridicat al salariului este un stimulent important pentru ocuparea unui loc de muncă. Din acest motiv avem convingerea că un dialog real al autorităților cu partenerii sociali va conduce la adoptarea unor soluții durabile privind ritmul și cuantumul ajustărilor salariului minim, în beneficiul tuturor angajaților și angajatorilor.

De asemenea, membrii ACUE solicită autorităților să lanseze urgent în dezbatere publică noile criterii de eligibilitate a acordării venitului minim de incluziune alături de un sistem reformat de sprijin pentru consumatorul vulnerabil de energie. Guvernul a decis să amâne, din nou, de data aceasta cu doi ani, aplicarea Legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune, prin care se instituie un sistem de sprijin financiar al consumatorilor vulnerabili de energie îmbunătățit față de cel actual.

Măsura a fost introdusă în OUG adoptată recent de Executiv, care instituie cadrul legal pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prin raportare la criteriile referitoare la nivelul studiilor şi al vechimii în muncă.

ACUE a propus, în ultimii ani, mai multe soluții privind diminuarea sărăciei energetice și protecția consumatorilor vulnerabili. Reafirmăm disponibilitatea federației de a identifica împreună cu autoritățile, prin dezbateri transparente și constructive, măsurile optime pentru sprijinirea celor aflați în situația de sărăcie energetică.