Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) este implicată activ, atât direct cât și prin intermediul Confederației Concordia din care face parte, în procesul de îmbunătăţire a calităţii programelor de studii universitare şi, implicit, de actualizare a Clasificării Ocupațiilor din România (COR). În acest scop, federația noastră colaborează îndeaproape cu autoritățile competente pentru introducerea de ocupații noi în domeniul energetic și alte domenii conexe, cât și pentru redenumirea unora existente.

ACUE a participat şi a susţinut activ iniţiativa Universităţii Politehnice din București de actualizare şi completare a COR, supusă ulterior consultării publice de către Ministerul Energiei, care a condus la actualizarea COR prin includerea a 18 noi ocupații în domeniul energetic și prin redenumirea altor 5 existente deja în COR. Totodată, prin actualizarea COR, au fost corelate denumirile ocupațiilor din România cu prevederile Cadrului European al Ocupațiilor și Calificărilor (ISCO 08, ESCO).

Așa cum a anunțat Ministerul Energiei la finele anului trecut, necesitatea actualizării nomenclatorului COR se impune pentru alinierea calificărilor obținute de absolvenții universităților tehnice din țara noastră la cerințele actuale ale pieței muncii.

Citiți avizul favorabil al Ministerului Muncii la solicitarea Ministerului Energiei privind actualizarea COR aprobare_ocupatii_cor_0 și punctul de vedere al Federației ACUE cu privire la propunerea UPB de completare a COR pentru programele de studii de licență aferente Facultății de Energetică adresa_upb_26102016-nou_0