• Este esențială stabilirea unui cadru de reglementare care să stimuleze în continuare investițiile și inovarea în distribuția energiei electrice și gazelor naturale, în beneficiul consumatorilor
  • Investițiile realizate în ultimii ani au îmbunătățit calitatea serviciilor de distribuție

Rețelele de distribuție energie electrică și de gaze naturale au nevoie de investiții de peste 10 miliarde de euro pe termen lung pentru înlocuirea infrastructurii cu durata de viață depășită, conform estimărilor membrilor Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE). Este necesară continuarea investițiilor în reducerea pierderilor tehnologice, eficientizarea cheltuielilor operaționale și îmbunătățirea indicatorilor de calitate pentru ca performanța rețelelor să atingă nivelul din statele vest-europene, în beneficiul consumatorilor finali.

Investițiile totale realizate de membrii ACUE în ultimii zece ani (2008-2017), în extinderea, reabilitarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție energie electrică sunt de aproximativ 3 miliarde de euro. În distribuția de gaze naturale, investiții de peste 1 miliard de euro au fost dedicate modernizării și extinderii rețelelor.

Între investițiile realizate și performanța rețelelor există o corelație puternică, potrivit unui studiu recent realizat de un consultant internațional.

În sectorul distribuției de energie, durata medie a întreruperilor s-a redus cu 60%, iar frecvența lor s-a micșorat cu 50% în 2016 față de 2008, conform celor mai recente date publicate de către ANRE.

Creșterea eficienței datorată investițiilor se reflectă și în evoluția consumului propriu tehnologic al rețelei, care s-a diminuat în ultimii ani. Potrivit celor mai recente date publicate de ANRE, în 2016, pierderile din rețeaua de distribuție energie electrică au fost în medie de 11%, față de nivelul de 12,5% – media pe țară înregistrată în 2007.

De asemenea, cheltuielile de operare ale operatorilor de distribuție energie electrică sunt mult eficientizate, fiind cu circa 72% sub media Europei Centrale și de Est (ECE), conform analizei firmei de consultanță.

Comparativ cu alte țări UE, la jumătatea anului trecut, prețul final al energiei electrice pentru consumatorii casnici din România era printre cele mai mici, cu circa 13% sub media ECE și cu 48% sub media Europei de Vest. Pentru consumatorii industriali, prețul se situa în media ECE și cu 26% sub media Europei de Vest.

Analiza indică faptul că prețurile finale ale energiei electrice pentru gospodării și consumatorii industriali au crescut cu o treime în intervalul 2008 – 2016, procent apropiat de inflația cumulată pentru această perioadă (36%).

Tarifele de rețea pentru clienții casnici au scăzut cu 18% în 2017 față de 2014 și cu 34% pentru clienții industriali față de 2015.

Randamentul pe km de rețea pentru companiile de distribuție din România este printre cele mai scăzute din Europa Centrală și de Est; acest lucru este determinat de faptul că România are una dintre cele mai scăzute densități de consum din Europa, o densitate mai mare a consumului permițând în general tarife mai mici pentru fiecare client datorită utilizării crescute specifice a rețelei.

Prețurile gazelor naturale pentru consumatorii casnici erau, de asemenea, la jumătatea anului trecut, semnificativ mai scăzute în comparație cu alte state europene: cu aproximativ 21% sub media Europei Centrale și de Est (ECE) și cu 49% mai puțin față de media Europei de Vest. Pentru consumatorii non-casnici, prețurile gazelor erau similare cu media ECE și cu 8% mai mici față de Europa de Vest, menționează studiul citat.

Prețurile finale pentru consumatorii casnici sunt printre cele mai mici din Europa însă, pentru că veniturile per gospodărie sunt, de asemenea, cele mai mici din țările membre (cu 62% sub media europeană la nivelul anului 2016), costurile cu energia raportate la puterea de cumpărare sunt cu 8% peste media europeană în cazul energiei electrice și cu 7% sub media europeană în cazul gazelor naturale.

De aceea, măsuri adecvate care să se adreseze problemei sărăciei energetice, precum dezvoltarea și introducerea de măsuri pentru protejarea clienților vulnerabili, sunt obligatorii și ar fi trebuit adoptate cu mult timp în urmă.

Continuarea investițiilor în modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale în ritm susținut este cea mai importantă provocare la care vor trebui să răspundă în viitor autoritățile statului și companiile din sectorul energetic, existând o cerință urgentă de a armoniza necesitatea suportabilității prețurilor la energie și gaze cu cea a securității aprovizionării cu energie a țării. ACUE consideră că este esențială stabilirea unui cadru de reglementare care să stimuleze în continuare investițiile și inovarea în distribuția energiei electrice și gazelor naturale.

Federația ACUE își exprimă disponibilitatea de colaborare pentru a contribui la identificarea de soluții optime pentru asigurarea securității energetice și a competitivității economiei românești, precum și de a participa activ la dezbaterile organizate de autorități privind viitorul cadru de reglementare.