Membrii Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) îşi exprimă surprinderea și, totodată, îngrijorarea faţă de decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) de a schimba, din nou, intempestiv, legislaţia secundară în timpul perioadei de reglementare, fără o consultare prealabilă corespunzătoare cu operatorii și fără analiza tuturor efectelor asupra pieţei de energie şi, implicit, a consumatorilor.

După un an de la reducerea neaşteptată a ratei reglementate a rentabilităţii companiilor de distribuţie a energiei electrice – care are un impact semnificativ în activitatea operatorilor, ANRE a supus dezbaterii publice, în regim de urgenţă, un proiect de ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul ANRE nr.72/2013, cu modificările ulterioare. La fel ca și ordinul prin care a fost redusă rata reglementată a rentabilității anul trecut, nici acest document nu a fost supus dezbaterii publice conform termenelor legale și nici nu este însoțit de un studiu de impact.

Potrivit normelor în vigoare, tarifele de distribuţie pot varia de la un an la altul, în termeni reali, cu cel mult 10% pentru fiecare dintre tarifele specifice de distribuţie şi cu 7% pentru tariful mediu ponderat.

Ordinul ANRE, aprobat luni, 7 decembrie, precizează că limitarea impusă variaţiei tarifelor de distribuţie de la un an la altul se referă doar la creşterea acestor tarife. Astfel, reglementatorul vrea să elimine din legislaţie plafonul cu care poate diminua anual tarifele de distribuţie, în condiţiile în care a anunţat deja că intenţionează să reducă tarifele de distribuţie cu procente între 5 şi 16% pentru anul viitor, dar păstrează pragul privind majorările, în scopul protejării utilizatorilor rețelelor. În plus, aceste procente anunțate public de catre ANRE sunt stabilite netransparent, fără consultarea operatorilor de distribuție, ale căror calcule diferă de cele ale reglementatorului.

Membrii ACUE consideră că o astfel de modificare bruscă a reglementărilor va afecta semnificativ activitatea operatorilor de distribuţie, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul reducerii ratei reglementate a rentabilităţii, iar o nouă diminuare a tarifelor din domeniu va avea un impact important asupra programelor de investiţii în reţele, planificate pentru anii următori.

ACUE atrage atenția că, prin modul în care a promovat această modificare, ANRE nu a respectat principiile programului de măsuri “Better Regulation” adoptat de Comisia Europeană, în scopul unei mai bune legiferări, prin organizarea unor consultări eficiente și concrete.

Federaţia ACUE a cerut insistent, în ultimii ani, asigurarea unui cadru legal stabil şi predictibil astfel încât sectorul energetic să se poată dezvolta durabil şi echilibrat. De asemenea, ACUE a semnalat reglementatorului anumite principii şi recomandări privind modul de elaborare a normelor legale necesare funcţionării pieţei de energie, demers determinat de impredictibilitatea procesului de iniţiere a actelor normative emise de ANRE, de lipsa unei analize prealabile privind impactul asupra pieţei, precum şi de lipsa unor note de fundamentare şi a unor reale consultări publice cu privire la anumite proiecte de reglementări.

ACUE a transmis reglementatorului că este necesară îmbunătăţirea modului în care sunt fundamentate proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, fiind obligatorie parcurgerea prealabilă a unei etape destinate “analizei de impact” a proiectelor de acte normative care, în aplicarea principiului “evaluare înainte de acţiune”, să analizeze toate potenţialele consecinţe pe care le va genera implementarea actelor normative pe care ANRE le promovează.

Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie susţine că este necesară publicarea acestor analize de impact şi stabilirea unui termen rezonabil şi suficient în care toate persoanele şi entităţile interesate să poată consulta temeinic aceste studii publicate de reglementator, să poată efectua analizele și evaluările proprii pentru a avea posibilitatea de a transmite propuneri pertinente, concludente şi utile asupra acestora.

Realizarea tuturor obligațiilor legale privind transportul și distribuția energiei electrice implică prestarea eficientă neîntreruptă și la un nivel superior de calitate a acestor sevicii, pe baza unor costuri justificate ale operatorilor. De asemenea, protecția utilizatorilor rețelelor de energie electrică, inclusiv a consumatorilor vulnerabili, nu se face prin tarifele de distribuție.

Între anii 2008 şi 2014 au fost realizate investiţii semnificative în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice, în valoare de 9,7 miliarde de lei. Alte 1,9 miliarde de lei au fost investite, în perioada 2008-2013, în reţelele de distribuţie a gazelor naturale în scopul întreţinerii, extinderii şi îmbunătăţirii calităţii acestora.

În ultimii zece ani, companiile de energie electrică și gaze naturale, membre ale Federaţiei ACUE, au investit în România circa 8,7 miliarde de euro şi au realizat investiţii, în 2015, de aproximativ 600 de milioane de euro, ceea ce dovedeşte angajamentul consensual al acestora faţă de sectorul energetic românesc și, implicit, față de toți consumatorii de energie din România.

Investiţii semnificative suplimentare sunt, însă, necesare în viitor pentru a îmbunătăţi calitatea reţelei şi a o aduce la nivele similare cu cea existenţa la nivel european.

 

Despre ACUE
Înfiinţată în mai 2012, Federaţia ACUE are aproximativ 25 de membri, printre care se numără grupuri puternice din domeniul energetic, respectiv E.ON Romania, ENGIE, Distrigaz Sud Rețele, ENEL Romania, CEZ Romania, C.N.T.E.E. Transelectrica SA, Electrica SA, Electrica Furnizare, CONGAZ, WIEE, WIROM GAS, GAZ EST, cu un număr total de circa 30.000 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală de peste 5,4 miliarde de Euro.

Biroul de presă al ACUE