Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) a organizat pe 20 iunie, între orele 12.30 – 17.00, un seminar dedicat contorizării inteligente (Smart Metering). Evenimentul a avut loc la CCIR Business Center, etaj 8, sala Ninel Chiriacescu. Pornind de la experiența implementării Smart Metering din alte state, reprezentanții ACUE au dezbătut subiecte de interes precum modalitățile de monitorizare a performanțelor sistemelor Smart și abordarea autorităților de reglementare din țările europene, securitatea datelor personale, modalitățile de realizare a achiziției de contoare SMI, modalitățile de tratare a refuzurilor de instalare a contoarelor Smart și a plângerilor referitoare la „atentate la sănătate” ale acestora în legislația altor țări. Mulțumim colegilor de la Enel și E.ON care au susținut dezbaterea cu prezentarea experienței lor din alte state! Temele de dezbatere au fost: Modalităţile de abordare a planurilor de roll-out, experienţa ţărilor europene avansate în implementare: Anglia, Suedia, Franţa, Italia – Modalităţile de monitorizare a performanţelor sistemelor Smart şi abordarea autorităţilor de reglementare din ţările europene – Nivelul de dezvoltare a interoperabilităţii de diferite niveluri pe plan european şi punerea în practică; Cum, când şi cine realizează/testează cerinţele de interoperabilitate şi cine eliberează certificate de interoperabilitate? – Abordarea autorităţilor de reglementare referitor la modalităţile de realizare a achiziţiei contoarelor Smart în primii ani de implementare – Modalitatea de tratare a cazurilor de refuz instalare contoare prevăzută în legislaţia diferitelor ţări – Tratarea situaţiilor de plângeri referitoare la „atentate la sănătate” ale contoarelor Smart şi realizarea măsurărilor de emisii electromagnetice la solicitarea clienţilor în legislaţia altor ţări – Cum ar trebui abordată problema „modelului de date”? Este benefic un model de date unic la nivel naţional/european? Sau este mai benefic să avem un set de reguli la nivel naţional/european şi modul efectiv de implementare să rămână la latitudinea operatorilor? Este aceasta o problema de reglementare? – Cum trebuie abordată problema „securităţii datelor personale” în condiţiile procesării tot mai sofisticate şi intense a datelor de consum, în special faţă de funcţiile de tip analytics – Cum protejăm transmisiunile PLC, în special împotriva injecţiilor de semnal nedorit în reţeaua de distribuţie de către echipamente de uz casnic neconforme? Se poate pune problema translatării benzii PLC (CENELEC A şi B) spre 400 – 500 kHz? – Există o „problemă” a securităţii personale (safety) cauzată de emisiile PLC sau radio utilizate de contoare inteligente? Cum trebuie abordată pentru a nu crea false dispute şi impresii? Se pot substitui nişte măsurători efectuate ad-hoc unor măsurători de conformitate efectuate în laboratoare specializate care verifică conformitatea cu standardele CISPR / CENELEC relevante? – Cum se poate rezolva problema „valorii rămase neamortizate” (wright-off) în cazul înlocuirilor masive de contoare cu cele inteligente? Rămân acestea doar pierderi? – Cât de suveran este dreptul consumatorului de a se opune instalării unui contor inteligent, mai ales în zone în care există „pierderi” nejustificate?