Federația ACUE a organizat, astăzi, la București, la CCIR Business Center, a doua ediție a seminarului “Consumul fraudulos de energie – aspecte teoretice și practice”. Evenimentul s-a bucurat de prezența a circa 50 de participanți, reprezentanți ai Ministerului Energiei, Ministerului Justiției, Poliției Române, Jandarmeriei Române, procurori, judecători, avocați, precum și reprezentanți ai operatorilor de distribuție și furnizare gaze naturale și energie electrică, membre ACUE. Principalele teme de dezbatere au fost:
  • amploarea fenomenului și practica judiciară,
  • aspecte tehnice şi de reglementare privind infracțiunea de furt prevăzute de Legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale,
  • aspecte procedurale şi de abordare a constatării faptelor
  • modul de calcul al prejudiciului cauzat de săvârșirea infracțiunii de furt de energie electrică/gaze naturale
  • creşterea gradului de conştientizare a pericolelelor pe care le incumbă aceste fapte (afectarea siguranţei în exploatare a instalaţiilor, reţelelor, echipamentelor și funcționării sistemului energetic naţional)
  • riscurile asupra sănătății, securității și integrității fizice a persoanelor
  • eficientizarea măsurilor de prevenire şi combatere a infracţionalităţii în domeniu
  • măsuri pentru creșterea gradului de informare a populației asupra pericolelor pe care le incumbă intervențiile neautorizate la instalațiile și echipamentele aparținând sistemelor electroenergetice și de gaze naturale
Prezentările din cadrul conferinței pot fi accesate aici: informare_acue_2017 material_intalnire_furturi