Comunicat de presa

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie lansează proiectul Dialog social pentru un județ „verde”

PDF icon Descarca

 

Descrierea proiectului

Numele proiectului: Dialog social pentru un județ „verde” (cod SIPOCA/MySMIS2014+ 1088/151359) Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

Denumirea beneficiarului: Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE)

Perioada de implementare: 29 august 2022 – 28 august 2023

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 390.944,29 lei, din care 98% reprezintă finanțare nerambursabilă.

Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană prin FSE este de 306.500,33 lei.

Finanțarea națională este 76.625,08 lei.

Obiectivul principal al proiectului: consolidarea capacității ACUE și a celorlalți parteneri sociali, a organizațiilor non-guvernamentale și a cetățenilor din județul Ilfov de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării locale, prin îmbunătățirea culturii dialogului social și a cunoștințelor, alinierea la principiile europene, promovarea cetățeniei active, utilizarea eficientă a instrumentelor și mecanismelor de instruire/consultare/diseminare, care să contribuie la introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală.

 

Comunicare

Comunicat de presa (PDF)

 

Activitati

-

Achizitii

-