Conform celui de-al patrulea raport privind starea uniunii energetice adoptat ieri, Comisia Europeană consider că și-a îndeplinit pe deplin angajamentele legate de viziunea sa privind o strategie a uniunii energetice prin care se garantează o energie accesibilă, abordabilă, sigură, competitivă și durabilă pentru toți europenii.

Europa este deja un lider mondial al luptei împotriva schimbărilor climatice. Politicile europene puse în aplicare în ultimii cinci ani în toate domeniile de politică au plasat UE pe drumul cel bun pentru a profita pe deplin de tranziția către o energie curată, valorificând oportunitățile economice pe care aceasta le oferă, generând creștere economică, locuri de muncă și creând un mediu mai sănătos pentru consumatori, arată Comisia într-un comunicat.

Dincolo de modernizarea politicii europene în domeniul energiei și al climei, uniunea energetică stimulează tranziția economiei europene către o energie curată în sectoare-cheie, în conformitate cu angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris, asigurând în același timp o tranziție echitabilă din punct de vedere social.

Raportul este însoțit de două documente care prezintă progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice. În paralel, Comisia prezintă, de asemenea, un raport privind punerea în aplicare a planului de acțiune strategic privind bateriile și o comunicare referitoare la un proces decizional mai eficient și mai democratic în cadrul politicii UE în domeniul energiei și al climei.

Raportul privind uniunea energetică este însoțit de un raport separat privind punerea în aplicare a planului de acțiune strategic privind bateriile.

O a doua comunicare publicată ieri invită la consolidarea responsabilității democratice a procesului decizional în temeiul Tratatului Euratom. Comisia Europeană va institui un grup de experți la nivel înalt pentru a evalua situația actuală a Tratatului Euratom în vederea examinării modalității de a îmbunătăți responsabilitatea sa democratică, pe baza tratatului actual.

În aceeași comunicare, Comisia solicită Parlamentului European și Consiliului să reflecteze asupra modului în care impozitarea energiei ar putea contribui mai eficient la realizarea obiectivelor politicilor UE în domeniul energiei și al climei și cum o trecere la votul cu majoritate calificată (QMV - qualified majority voting) între statele membre ar putea ajuta la deblocarea progreselor în acest domeniu. Această linie de acțiune se bazează pe comunicarea Comisiei pentru o tranziție treptată la luarea de decizii cu majoritate calificată în toate domeniile fiscalității, publicată pentru prima dată în ianuarie.

Aflați mai multe detalii aici http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1876_ro.htm

 

Noutăți