Cel de-al treilea raport privind situația Uniunii Energetice arată că tranziția Europei la o societate cu emisii reduse de carbon devine noua realitate pe teritoriul UE.

Datorită progreselor înregistrate în 2017, UE este pe cale să pună în aplicare proiectul Uniunii Energetice care să conducă la crearea de locuri de muncă, dezvoltare și investiții. Sunt puse în aplicare acțiuni care să sprijine o tranziție echitabilă din punct de vedere social către o economie “verde”.

Acum, a sosit momentul să mobilizăm societatea - cetățeni, orașe, zone rurale, companii, mediul academic, parteneri sociali - să asumăm deplina responsabilitate cu Uniunea Energetică, să o dezvoltăm și mai mult și să ne angajăm activ în dezvoltarea soluțiilor viitorului, conform la un comunicat de presă al Comisiei Europene.

Cel de-al treilea raport privind stadiul Uniunii Energetice publicat recent urmărește progresele realizate în ultimul an după publicarea celui de-al doilea raport de acest gen și așteaptă cu nerăbdare anul viitor.

Acest al treilea raport confirmă, de asemenea, că tranziția energetică nu este posibilă fără adaptarea infrastructurii la nevoile viitorului sistem energetic. Infrastructurile de energie, transport și telecomunicații sunt din ce în ce mai interconectate. Rețelele locale vor deveni din ce în ce mai importante în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni, care vor trece din ce în ce mai mult la electro-mobilitate, producția de energie decentralizată și răspunsul la cerere.

Au fost realizate progrese considerabile, dar rămân în special blocurile în domeniul energiei electrice. Pentru a soluționa această problemă, Comisia a adoptat o comunicare pentru 2030 privind obiectivul de interconectare a energiei electrice de de 15%. De asemenea, a fost adoptată a treia listă de proiecte de interes comun (PCI).

Citiți mai multe detalii aici http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4725_en.htm

Cel de-al treilea raport asupra stadiului implementării Uniunii Energetice și alte informații pot fi găsite aici https://ec.europa.eu/commission/publications/third-report-state-energy-union_en

Noutăți