În data de 17.04.2019, ANRE a supus consultării publice proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 18/2019, care pune în acord modalitatea de calcul a contribuției bănești percepută de la titularii de licență în domeniile energiei electrice, energiei electrice și termice în cogenerare și al gazelor naturale, stabilită prin Ordinul ANRE nr. 18/2019 cu prevederile din OUG nr. 33/2007, astfel cum au fost modificate și completate prin OUG nr. 19/2019.

Ședința de lucru pentru discutarea modificărilor cuprinse în proiectul de ordin va avea loc în data de 08 mai 2019, ora 10:00, la sediul ANRE.

Proiectul supus dezbaterii poate fi consultat aici

https://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/proiect-de-ordin-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-anre-nr-18-2019-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-calculul-si-stabilirea-contributiei-banesti-anuale-prevazute-la-art-2-alin-31-din-oug-nr-33-2007-privind-organizarea-si-functionarea-anre-aprobata-cu-modificari-si-completari-prin-legea-nr-160-2012-astfel-cum-a-fost-introdus-prin-oug-nr-114-2018-si-modificarea-ordinului-anre-nr-224-2018-privind-aprobarea-tarifelor-si-contributiilor-banesti-percepute-in-anul-2019

Noutăți