Unul dintre obiectivele Acordului verde european este de a crește ambiția climatică a UE, astfel încât emisiile de gaze cu efect de seră să poată fi reduse cu cel puțin 50% și către 55% într-un mod responsabil până în 2030. Aceasta a fost un angajament cheie al președintelui von der Leyen când a fost confirmată în funcție de Parlamentul European. Comunicarea European Green Deal a identificat o serie de legislații privind clima, energia și mediul care trebuie revizuite și, dacă este necesar, revizuite pentru a atinge o astfel de ambiție sporită. Atât Directiva privind energia regenerabilă (2018/2001 / UE), cât și Directiva privind eficiența energetică (2012/27 / UE și 2018/2002 / UE) sunt printre instrumentele care sunt evaluate.

Ca prim pas în acest proces, Comisia a publicat foile de parcurs pentru revizuirea ambelor directive pentru a informa părțile interesate și cetățenii despre care sunt obiectivele acestei inițiative și care sunt opțiunile politice luate în considerare, și a deschis o perioadă de șapte săptămâni (3 august - 21 septembrie) pentru feedback public asupra conceptului. Acest lucru va contribui la lucrările pregătitoare ulterioare ale Comisiei pentru aceste analize.

Pentru regenerabile, foaia de parcurs se prezintă sub forma unei evaluări a impactului inițial. Acesta va evalua dacă obiectivul de energie regenerabilă al UE ar trebui să fie ridicat și dacă alte părți ale directivei ar trebui modificate, în conformitate cu evaluarea continuă care stă la baza Planului-țintă pentru climă pentru 2030 și a altor inițiative adoptate deja ca Strategia de biodiversitate, energia Strategia de integrare a sistemului energetic și strategia hidrogenului, precum și planurile naționale privind energia și climatul statelor membre.

Pentru eficiență energetică, este prevăzută o foaie de parcurs de evaluare combinată și o evaluare a impactului inițial.

Citiți mai multe aici https://ec.europa.eu/info/news/review-renewables-and-energy-efficiency-directives-commission-launches-first-steps-process-2020-aug-04_en

 

Noutăți