Consumul de energie a crescut în Uniunea Europeană, între 2014 și 2017, arată cel de-al patrulea raport al Comisiei Europene privind starea Uniunii Energetice.

Sinteza realizată de ANRE arată că a crescut consumul de energie primară cu 0,9% în 2017 față de 2016. Consumul final de energie a crescut cu 1,1% în 2017. În prezent, ambele sunt puțin peste traiectoria fixată față de obiectivul pentru 2020.

Variațiile meteorologice sunt unul dintre principalele motive ale fluctuațiilor observate în consumul de energie în ultimii ani. Valorile corectate pentru consumul de energie sunt mai puțin volatile, dar arată și o tendință de revenire din 2014.

Creșterea activității economice continuă să determine creșterea consumului de energie. Economiile de energie au contribuit la atenuarea impactului acestor creșteri, ceea ce a dus la îmbunătățiri treptate ale intensității energetice. Cu toate acestea, în ultimii ani, economiile de energie nu au fost suficient de mari pentru a compensa impactul creșterii 2 activității economice, posibil datorită, de asemenea, întârzierilor în punerea în aplicare a politicilor de eficiență energetică în unele state membre.

Pe baza unei evaluări a ultimelor planuri naționale de acțiune privind eficiența energetică (PNAEE) și a rapoartelor anuale din 2018, este clar că, în mod colectiv, statele membre înregistrează progrese semnificative în ceea ce privește realizarea economiilor de energie în temeiul articolului 7 din EED. Cu toate acestea, unele state membre rămân în urmă și ar putea să nu atingă cerințele cumulative de economisire pentru perioada 2014-2020.

Vă invităm să citiți detalii despre evoluțiile din România aici PDF icon sinteza_raportului_comisiei_europene_com2019_224_final-_evaluare_progrese_pentru_2018.pdf

Noutăți