Ministerul Energiei a lansat, astăzi, dezbaterea publică a proiectului de lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice.

Părțile interesate pot primite observații până pe 4 mai.

În expunerea de motive se precizează că stabilirea unui cadru legal specific pentru proiecte de importanţă naţională în domeniul energiei electrice se fundamentează pe faptul că acest tip de proiecte sunt investiţii cu impact major asupra funcţionării Sistemului Energetic Naţional, atât în plan naţional, cât şi regional şi implică multiple particularităţi prin raportare la proiectele obişnuite.

Adoptarea unui cadru legal particular, derogatoriu şi specific asigură deziderate de previzibilitate, coerenţă şi claritate în legătură cu derularea acestor proiecte, deziderate care sunt benefice tuturor factorilor implicaţi: autorităţi, iniţiatori proiecte, părţile interesate afectate, părţile relevante afectate etc., inclusiv Uniunea Europeană, prin creşterea inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii din punct de vedere al competitivităţii şi coeziunii economice, sociale şi teritoriale.

Proiectele de importanta nationala sunt definite:

  • prin prisma caracterului de interes naţional stabilit prin hotărâre a Guvernului,
  • prin prisma caracterului de proiect de interes comun, aşa cum sunt aceste proiecte definite de Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009 şi (CE) nr.715/2009, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 347/2013.

Citiți proiectul integral aici http://energie.gov.ro/transparenta-si-integritate/transparenta-decizionala-2/

Noutăți