ANRE a lansat în dezbatere proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de calcul și a condițiilor de avizare a prețurilor aplicate de FUI (furnizorii de ultimă instanță) clienților finali.

În nota de fundamentare se arată că ANRE stabilește pentru fiecare FUI obligat (definit conform proiectului de regulament de selecție concurențială, aflat, de asemenea, în dezbatere publică) pe zonă de rețea prețul maxim pentru serviciul universal, calculat ca sumă între costul unitar mediu al energiei electrice achiziționate din piețele centralizate de către operatorii economici care au și calitatea de FUI și costul unitar de furnizare determinat pe baza valorilor realizate într-o perioadă de timp definite.

Prețul pentru serviciul universal aplicat clienților finali care beneficiază de serviciul universal din portofoliul FUI obligat se stabilește de către acesta prin raportare la prețul maxim pentru serviciul universal.

Prețul pentru serviciul universal aplicat clienților finali care beneficiază de serviciul universal din portofoliul FUI opțional se stabilește de către acesta prin aplicarea unei reduceri față de prețul pentru serviciul universal aplicat de FUI obligat.

Documentul prtecizează că achiziția de către FUI obligat a energiei electrice furnizată clienților în regim de SU se face:

  1. prin contracte bilaterale încheiate ȋn urma tranzactiilor desfășurate pe PC;
  2. prin contracte bilaterale directe încheiate în conformitate cu legislația în vigoare;
  3. prin vânzare/cumpărare de energie electrică pe PZU, PI și/sau la preț de dezechilibru, pentru diferența între consumul realizat și cel asigurat prin contracte bilaterale.

FUI obligat are obligația ca, până la data de 5 mai a fiecărui an, să achiziţioneze:

a) cel puțin 51% din necesarul de consum al clienților în regim de SU (serviciu universal) din portofoliul propriu aferent perioadei de aplicare,

b) cel puțin 80% din necesarul de consum al clienților în regim de SU din portofoliul propriu aferent primului trimestru din perioada de aplicare.

Documentele integrale aici  

Fişier propunere_ordin_metodologie_preturi_dd1_5.12.2017_1.docx

PDF icon 17-12-06-10-28-28nota_de_prezentare_proiect_ordin.pdf

Noutăți