ANRE a a anunțat, ieri, că a demarat etapa a II-a a procesului de revizuire a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 72/2013, cu modificările și completările ulterioare, prin supunerea în dezbatere publică prin publicarea pe siteul instituției în perioada 03 iulie- 14 august 2017 a principiilor care stau la baza metodei de calcul al tarifelor.

Observațiile participanților la piață pot fi transmise până pe 23 mai.

Potrivit anunțului ANRE, metodologia conţine elemente stimulative pe termen scurt şi lung privind creşterea eficienţei energetice, a siguranţei în alimentare, integrarea armonioasă în piaţă, precum şi sprijinirea activităţii de cercetare aferente serviciului de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

ANRE afirmă că, prin modificările propuse, urmărește îmbunătățirea cadrului de reglementare la începutul fiecărei perioade de reglementare în vederea stabilirii unor tarife corecte, având în vedere evoluția cadrului legislativ, precum și experiența acumulată de ANRE și de operatorii de distribuție concesionari cărora li se aplică, în această perioadă de timp.

Vă invităm să consultați documentul și sinteza observațiilor transmise de ACUE aici: http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee/metodologii-proceduri-tarifare/propuneri-de-modificare-a-metodologiei-de-stabilire-a-tarifului-pentru-serviciul-de-distributie-a-energiei-electrice-aprobata-prin-ordinul-presedintelui-autoritatii-nationale-de-reglementare-in-domeniul-energiei-nr-72-2013-cu-modificarile-si-completarile-ulterioare-etapa-a-ii-a&page=1

Noutăți