Criza pieței forței de muncă creată de pandemia COVID-19 este departe de a se fi încheiat, iar creșterea ocupării forței de muncă va fi insuficientă pentru a compensa pierderile suferite până cel puțin în 2023, potrivit unei noi evaluări a Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

Perspectiva mondială a ocupării forței de muncă și a perspectivelor sociale a OIM: Tendințele 2021 (Tendințele WESO) proiectează „decalajul locurilor de muncă” cauzat de criză la nivel mondial la 75 de milioane în 2021, înainte de a scădea la 23 de milioane în 2022. Decalajul aferent orelor de lucru, care include decalajul locurilor de muncă și cele cu ore reduse se ridică la echivalentul a 100 de milioane de locuri de muncă cu normă întreagă în 2021 și cu 26 de milioane de locuri de muncă cu normă întreagă în 2022. Această deficiență a locurilor de muncă și a orelor de lucru se adaugă nivelurilor de șomaj persistente înaintea crizei, subutilizarea forței de muncă și condiții de muncă precare.

În consecință, șomajul global este de așteptat să se ridice la 205 milioane de oameni în 2022, depășind cu mult nivelul de 187 milioane în 2019. Aceasta corespunde unei rate a șomajului de 5,7%. Cu excepția perioadei de criză COVID-19, o astfel de rată a fost observată ultima dată în 2013.

Citiți mai multe detalii aici https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_794834/lang--en/index.htm?fbclid=IwAR383wf95rBh-TeAaPTxCchKQU2gLV1B59sETFnr0o67RKU7xWchuzj6wWk

Noutăți