ANRE a aprobat, în ședința Comitetului de reglementare din data de 30.06.2021, Ordinul ANRE nr. 83/2021 pentru aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale.

Potrivit unui comunicat al autorității, având în vedere similitudinea celor două activități de furnizare, a energiei electrice și a gazelor naturale, noul Standard de performanță pentru activitatea de furnizare reunește cerințele minime de calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale și a modalității de urmărire și evaluare a performanței activității furnizorilor stabilind:

-indicatorii de calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale și nivelurile garantate ale acestor indicatori;

-compensațiile pe care furnizorii au obligația să le plătească, în cazul nerespectării nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale;

-indicatorii specifici de performanță ai activității furnizorilor;

-modalitatea de raportare de către furnizori a informațiilor privind calitatea și performanța activității de furnizare desfășurate de către aceștia;

-modalitatea de evaluare a activității desfășurate de furnizori.

Având în vedere necesitatea dezvoltării platformelor informatice specifice în scopul asigurării noilor raportări legate de compensații, atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale, precum și fluxul de plată a acestora, noul Standard de performanță va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Mai multe detalii aici https://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/comunicat-01-07-2021-anre-introd...

 

Noutăți