În efortul continuu de a reduce amprenta de carbon a Europei și de a face facturile la energie mai ieftine pentru consumatorii europeni, Comisia Europeană a adoptat astăzi noi măsuri de ecologizare pentru produse precum frigidere, mașini de spălat, mașini de spălat vase și televizoare. Îmbunătățirea proiectării ecologice a produselor contribuie la punerea în aplicare a principiului „Eficiența energetică pe primul loc” a priorității Uniunii Energetice a UE. Pentru prima dată, măsurile includ cerințe privind reparația și reciclabilitatea, contribuind la obiectivele economiei circulare prin îmbunătățirea duratei de viață, întreținere, reutilizare, modernizare, reciclabilitate și manipularea deșeurilor.

Potrivit unui comunicat de presă, Comisia estimează că aceste măsuri, împreună cu etichetele energetice adoptate pe 11 martie, vor aduce 167 TWh de economii finale de energie pe an până în 2030. Acest lucru este echivalent cu consumul anual de energie al Danemarcei și corespunde unei reduceri de peste 46 de milioane de tone de echivalent CO2. Aceste măsuri pot adduce economii pentru gospodăriile europene în medie de 150 € pe an.

Aceste economii sunt superioare celor obținute prin cerințele ecologice de proiectare și etichetă energetică existente, care se preconizează că vor economisi annual energie de aproximativ 150 Mtoe (milioane tone de echivalent petrol) până în 2020, aproximativ echivalent cu consumul anual de energie primară al Italiei. Pentru consumatori, aceasta înseamnă deja o economie medie de până la 285 EUR pe an pe facturile de energie ale gospodăriei.

După adoptarea de astăzi, textele vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în săptămânile următoare și vor intra în vigoare 20 de zile mai târziu.

Aflați mai multe detalii aici https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5895

Noutăți