ANRE a lansat, astăzi, dezbaterea publică privind proiectul de Ordin privind modificarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, referitor la posibilitatea utilizatorilor de rețea de a contracta servicii de transport, în mod independent, atât pe punctele de intrare cât și pe punctele de ieșire în/din SNT.

În nota de prezentare ANRE precizează că, în perioada 8-9 iunie 2017, la inițiativa Ministerului Energiei, a avut loc o întâlnire de lucru având ca subiect ”Implementarea regulilor pieței gaziere U.E., cu accent pe codurile de rețea pe piața gazieră din România”, întâlnire la care au participat și reprezentanții ai DG-Energy, ACER, ENTSOG, EFET, ANRE și S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Una dintre concluziile acestui atelier de lucru se referă la necesitatea implementării în cadrul Codului rețelei pentru SNT a mecanismului de rezervare a capacității de transport separat, pe puncte de intrare în SNT și/sau puncte de ieșire din SNT, și utilizarea unui punct virtual central de tranzacționare (mecanismul entry/exit cu PVT).

Ținând cont de această concluzie a atelierului de lucru și având în vedere premisa (19) din Regulamentul (UE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 potrivit căreia “în scopul consolidării concurenței prin crearea de piețe angro lichide ale gazelor naturale, este vital ca acestea să poată fi comercializate independent de localizarea în sistem. Unica modalitate de a realiza acest lucru este de a oferi utilizatorilor rețelei libertatea de a rezerva, în mod independent, capacitate de intrare și de ieșire, ceea ce ar avea ca rezultat organizarea transportului de gaze naturale pe zone, și nu sub formă de fluxuri contractuale”, S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș a transmis către ANRE propunerea sa pentru Contractul de transport al gazelor naturale aferent punctelor de intrare în SNT , respectiv Contractul de transport al gazelor naturale aferent punctelor de ieșire din SNT , contracte ce vor înlocui contractul-cadru actual prevăzut în Anexa nr. 1 la Codul rețelei pentru SNT, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data prezentei.

Observațiile participanților la piață sunt așteptate până pe 6 iulie inclusiv.

Citiți detalii aici http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/documente-in-discutie-gn/coduri1387354019/proiect-de-ordin-privind-modificarea-si-completarea-codului-retelei-pentru-snt-al-gazelor-naturale-aprobat-prin-ordinul-anre-nr-16-2013&page=1

De asemenea, ANRE a demarat astăzi și procesul de consultare publică pe marginea Proiectului de Ordin privind desemnarea părții responsabile cu prognoza în zona de echilibrare a Sistemului național de transport al gazelor naturale și a modelului de furnizare de informații privind ieșirile contorizate cu o frecvență care nu este zilnică. Observațiile actorilor pieței sunt așteptate până pe 6 iulie inclusiv.

Citiți detalii aici http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/documente-in-discutie-gn/coduri1387354019/proiect-de-ordin-privind-desemnarea-partii-responsabile-cu-prognoza-in-zona-de-echilibrare-a-snt-a-gazelor-naturale-si-a-modelului-de-furnizare-de-informatii-privind-iesirile-contorizate-cu-o-frecventa-care-nu-este-zilnica&page=1

 

Noutăți