Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică, pe 23 decembrie, proiectul de Lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, care poate fi consultat aici http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6181-pr-lege-masuri-protectie-soc-cons-vulnerabil-energie-23122020

Termenul de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 10 zile calendaristice de la data publicării.

Conform documentului, măsurile de protecție socială pot fi financiare și non-financiare.

Măsurile financiare constau în:

a) ajutoare destinate asigurării nevoilor energetice minimale pentru iluminat, încălzirea optimă a locuinţei pe timp de iarnă, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie;

b) ajutoare destinate achiziționării de dispozitive/ instalații/sisteme ce pot conduce la creșterea eficienței energetice în locuință.

Măsurile non-financiare constau , fără a se limita la acestea, în facilități de acces și conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor enegetice minimale.

Definiția propusă în proiectul de lege pentru consumatorul vulnerabil este “persoană singură/familie, care, din motive de boală, vârstă, venituri insuficiente sau alţi factori, ar trebui să beneficieze de măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale”.

Consumatorii vulnerabili se incadrează in urmatoarele categorii:

a) consumatori vulnerabili din motive de venit

b) consumatori vulnerabili din motive de vârstă

c) consumatori vulnerabili din motive de sănătate

d) consumatori vulnerabili ca urmare a faptului ca gospodăria se află în zone izolate.

Ajutorul se acordă în funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, sub forma compensației procentuale, dar nu mai puțin de 10%, aplicată asupra valorii de referință și nu mai mult decât valoarea consumului facturat.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul este de 810 lei/persoană în cazul familiei și de 1445 lei în cazul persoanei singure.

Potrivit proiectului, valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire utilizat este:

a) de 250 lei/luna pentru gaze naturale;

b) de 500 lei pentru energie electrică;

c) de 80 lei pentru combustibili solizi și petrolieri.

Noutăți