Populaţia şcolară din sistemul național de educație a fost, în anul şcolar/universitar 2017-2018, de 3.578,6 mii elevi şi studenți, în scădere cu 18,7 mii comparativ cu anul şcolar/universitar precedent.

Potrivit unui comunicat de presă al Institutului Național de Statistică (INS), învăţământul profesional și învățământul superior sunt nivelurile educaţionale în care populaţia şcolară a crescut (cu 6,9%, respectiv 1,4%) comparativ cu anul şcolar/universitar precedent.

Învăţământul profesional a fost absolvit de 19,4 mii elevi, din care 97,2% au urmat cursurile unităţilor şcolare aparţinând sectorului public, iar numai 2,8% pe cele din sectorul privat. Învăţământul postliceal şi de maiştri a fost absolvit de 32,0 mii elevi din care 64,3% au urmat cursurile unităţilor şcolare aparţinând sectorului public, iar peste o treime (35,7%) pe cele din sectorul privat.

Numărul absolvenţilor din anul şcolar/universitar 2016-2017 a fost de 497,6 mii elevi şi studenți, în scădere cu 0,3% comparativ cu anul şcolar/universitar precedent.

Citiți mai multe aici http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/sistemul_educational_2018_r.pdf

Noutăți