Eurostat estimează că, în 2020, anul în care măsurile de izolare impuse de COVID-19 au fost introduse pe scară largă de către statele membre ale UE, emisiile de dioxid de carbon (CO2) provenite din arderea combustibililor fosili (în principal petrol și produse petroliere, cărbune, turbă și gaze naturale) au scăzut semnificativ - cu 10% în UE comparativ cu anul precedent.

Emisiile de CO2 rezultate din consumul de energie contribuie major la încălzirea globală și reprezintă aproximativ 75% din toate emisiile de gaze cu efect de seră produse de om. Acestea sunt influențate de factori precum condițiile climatice (de exemplu, iarna rece / lungă sau vara caldă), creșterea economică, dimensiunea populației, transportul și activitățile industriale.

Vă rugăm să citiți mai multe aici https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210507-1?redirect=%2Feurostat%2Fen%2Fweb%2Fproducts-eurostat-news

Noutăți