Ultima variantă a PNRR publicată de Guvernul României și transmisă Comisiei Europene reprezintă un pas înainte față de versiunile precedente, cu îmbunătățiri, dar lasă și semne noi de întrebare. Membrii Concordia cred că este extrem de necesară implicarea tuturor actorilor relevanți pentru finalizarea programului de reforme și intervenții inclus în PNRR, potrivit unui comunicat de presă al Confederației Concordia, din care federația ACUE face parte.

”Este îmbucurător să vedem că în sfârșit PNRR tratează anumite aspecte ale dialogului social și România își asumă pași îndrăzneți pentru întărirea legitimității partenerilor sociali. Ne asumăm să tratăm cu seriozitate acest demers important pentru transformările economice și sociale pe care le anticipăm în acest deceniu”, a declarat Radu Burnete, directorul executiv Concordia.

Unele dintre reforme sunt necesare și se pot realiza într-un ritm mai accelerat. Apreciem, de exemplu, intenția de a introduce noi ocupații în COR, dar credem că acest lucru poate și trebuie făcut chiar de anul acesta, nu abia în 2024, așa cum se arată în proiect. Salutăm și intenția de a găsi un mecanism pentru stabilirea salariului minim, dar și măsurile care țin de guvernanță și reforma administrației publice.

Subliniem însă lipsa unui dialog privind criteriile de alocare a fondurilor disponibile pentru atingerea obiectivelor asumate de România pe anumite capitole importante, așa cum este energia. Stabilirea unui portofoliu de proiecte trebuie să se bazeze pe criterii transparente, obiective și competitive, care să rezulte în selecția unor investiții coerente.

“Este surprinzător să observăm că sectoare importante de activitate nu au fost consultate și nu a existat un proces transparent de propunere și selecție pentru proiectele de investiții incluse. Există o expertiză bogată și proiecte mature cărora nu li s-a dat șansa să participe la PNRR, deși ar fi ajutat la atingerea angajamentelor care ne privesc pe toți.” a adăugat Radu Burnete.

Succesul PNRR va depinde, în foarte mare măsură, de existența unui cadru clar și transparent care să asigure utilizarea capacității de implementare din zona privată și acces nediscriminatoriu pentru toți actorii relevanți. PNRR nu va fi un succes fără mediul privat. Există suficiente reforme și intervenții în PNRR care să ne facă încrezători, iar de acum înainte accentul nostru și al Guvernului trebuie să fie pus pe implementare, inclusiv în ceea ce ține de propunerile și selecția proiectelor.

Observații pe larg ale Confederației Patronale Concordia

Energie

Promovarea producției de energie regenerabilă este importantă în contextul țintelor naționale asumate, inclusiv prin dezvoltarea unui cadru legislativ care să favorizeze tehnologiile curate, hidrogenul și soluțiile de stocare. Ne bucurăm că se regăsesc în PNRR măsuri precum sprijinirea actorilor din piața de producere a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice, dar și încurajarea circularității în lanțul de producție.

În același timp, considerăm că este necesară sprijinirea  proiectelor din zona de energie pe criterii competitive și transparente pentru ca orice operator economic să aibă acces la sursele de finanțare prevăzute în PNRR în mod nediscriminatoriu, pentru a atinge obiectivele de siguranță și securitate energetică.

Remarcăm lipsa foilor de parcurs pentru:

  • Strategia de stocare a energiei în baterii;
  • Întăriri de rețele electrice de transport și distribuție a energiei electrice în vederea creșterii capacității de preluare a energiei produsă din surse regenerabile
  • Reforma pieței PPA (Power Purchase Agreements – contracte bilaterale directe) și CfD (contracte pentru diferență);
  • Digitalizarea rețelelor de energie și dezvoltarea rețelelor inteligente.

Citiți comunicatul integral aici https://www.concordia.ro/2021/06/08/cat-de-rezilient-e-planul-romaniei/?...

 

Noutăți