ANRE a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul de ordin propus spre consultare publică constă în modificarea prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d) din Regulament, în sensul armonizării acestora cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. c) din Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 25/2016, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, proiectul de act normativ stabilește prevederi referitoare la contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de întărire prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Regulament, respectiv a lucrărilor de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării/consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum și/sau de producere. Astfel, utilizatorul are posibilitatea să aleagă un proiectant/constructor atestat de autoritatea competentă pentru realizarea acestor lucrări. Utilizatorul trebuie să solicite în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.

De asemenea, proiectul de ordin include reguli specifice pentru realizarea racordării ocazionale la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune a instalațiilor aparținând autorităților judiciare și de aplicare a legii.

Vă invităm să consultați documentul aici https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee/regl-tehnice-regulamente/proiect-de-ordin-pentru-modificarea-si-completarea-regulamentului-privind-racordarea-utilizatorilor-la-retelele-electrice-de-interes-public-aprobat-prin-ordinul-anre-nr-59-2013&page=1

Termenul de transmitere a observațiilor este de 10 zile de la data publicării proiectului (21 februarie) pe website-ul ANRE.

Noutăți