Comitetul Economic și Social European (CESE) sprijină strategia Comisiei Europene de creare a unui mediu propice pentru creșterea ofertei și a cererii de hidrogen, având ca obiectiv o economie neutră din punct de vedere climatic. Comitetul subliniază că hidrogenul curat trebuie să aibă prioritate, inclusiv în cadrul Alianței europene pentru hidrogen curat, ca unică opțiune compatibilă cu obiectivele neutralității climatice.

CESE subliniază că constituirea unei „economii a hidrogenului” impune acceptarea de către cetățenii europeni și participarea lor, în calitate de antreprenori, de lucrători sau de consumatori. CESE regretă că nu este analizată punerea aplicare a strategiei în diferite sectoare și solicită ca cetățenii să fie mai implicați în acest proces, atât prin consultare și participare directă, cât și prin reprezentanți. De asemenea, CESE solicită Comisiei să evalueze impactul dezvoltării hidrogenului curat asupra costurilor pentru energie care le revin gospodăriilor.

Detalii în avizul CESE aici https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opin...

 

Noutăți