Comisia Europeană a prezentat recent Acordul verde european (European Green Deal) - o foaie de parcurs pentru a face economia UE durabilă, transformând provocările climatice și de mediu în oportunități în toate domeniile și făcând tranziția justă și incluzivă pentru toți.

Acordul verde european oferă o foaie de parcurs cu acțiuni de stimulare a utilizării eficiente a resurselor prin trecerea la o economie curată, circulară și oprirea schimbărilor climatice, a conservării biodiversității și la reducerea poluării. Prezintă investițiile necesare și instrumentele de finanțare disponibile și explică modul de asigurare a unei tranziții juste și inclusive.

Acordul Verde European acoperă toate sectoarele economiei, în special transporturile, energia, agricultura, clădirile și industriile precum oțelul, cimentul, TIC, textile și produse chimice.

Pentru a stabili legislația și a atinge ambiția politică de a fi primul continent neutru climatic din lume până în 2050, Comisia va prezenta în termen de 100 de zile primul „Legea europeană a climei”. Pentru a atinge ambiția noastră pentru mediu și climă, Comisia va prezenta, de asemenea, Strategia de biodiversitate pentru 2030, noul Plan de acțiune privind strategia industrială și economia circulară, strategia „Farm to Fork” pentru alimente durabile și propuneri pentru Europa fără poluare. Lucrările vor începe imediat pentru atingerea obiectivelor europene pentru emisiile pentru 2030, stabilind o cale realistă către obiectivul pentru 2050.

Vă rugăm să citiți mai multe detalii aici https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6691

 

Noutăți