ANRE supune consultării publice un proiect de modificare și completare a Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 162/2015, prin prisma prevederilor Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturaleaprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Documentul poate fi consultat aici http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/documente-in-discutie-gn/standarde-de-performanta1519993919/proiect-de-ordin-pentru-modificarea-si-completarea-standardului-de-performanta-pentru-serviciul-de-distributie-si-de-sistem-a-gazelor-naturale-aprobat-prin-ordinul-nr-162-2015&page=1

Noutăți